Stranice

Impressum

Izdavač Udruga Narodni list Zadar
Poljana Zemaljskog odbora 2
23000 Zadar
tel: 023 224-810
fax: 023 224-824
UREDNIK Pero Livajić
NOVINARI Silvija Romić (silvija.romic@narodni-list.hr)
Tomislav Valkaj (tomislav.valkaj@narodni-list.hr)
Pero Livajić (pero.livajic@narodni-list.hr)
REDAKCIJA redakcija@narodni-list.hr
tel: 023 224-810
fax: 023 224-824
OGLASI oglasi@narodni-list.hr
MARKETING marketing@narodni-list.hr
GRAFIKA grafika@narodni-list.hr
ISSN 2623-632X


Za sve tehničke i pravne informacije obratite se vlasniku web stranice, Udruzi Narodni list, Poljana Zemaljskog odbora 2, Zadar.