Račun za pričuvu zastarijeva nakon tri godine

Stanujete li u zgradi, sigurno onda morate plaćati i pričuvu. Ako ne dobivate račune za pričuvu, saznajete zašto ih nema, jer bi vas mogla iznenaditi ovrha.

Naime, prema Zakonu o obveznim odnosima pričuva je povremeno davanje, tj. ono koje dospijeva godišnje ili u kraćim vremenskim razmacima, i ona zastarijevaju za 3 godine. Rok početka tijeka zastare je dan dospjelosti. Znači ako vam na računu piše da je dospijeće računa 20. prosinca 2013. zastara će vam teći do 21. prosinca 2016. godine. U tom periodu može vam sjesti ovrha, nakon toga ne, ako se ne pokrene sudski postupak. No to ne znači da nećete trebati prekinuti postupak ovrhe.

Da pojednostavimo, ako ovih dana dobijete rješenje o ovrsi za račun stambene pričuve, koji je stariji od 3 godine, nemaju vas pravo ovršiti, ako je pak mlađi od tri godine, onda nažalost imaju, jer je plaćanje pričuve prema hrvatskom zakonu obavezno. No budite oprezni je li cijelo dugovanje u zastari, ili barem jedan njegov dio. Naime zastara se utvrđuje za svaki mjesec dugovanja stambene pričuve, te se može dogoditi da je za dio dugovanja zastara već nastupila, a za dio nije. Nemojte se prevariti i čekati da nastupi i za ostale mjesece, jer će vam “sjesti” ovrha.

Morate sami reagirati

Nakon što od javnog bilježnika dobijete rješenje o ovrsi, reagirati morate u roku od osam dana, tj. morate uložiti prigovor zastare, i to morate napraviti sami, jer to neće napraviti niti javni bilježnik niti sudac, ako se spor vodi pred sudom. Ako rješenje o ovrsi primite u utorak, prigovor o zastari cijelog iznosa, ili jednog dijela morate uložiti zaključno sa srijedom idući tjedan. Ne morate čak osobno doći kod javnog bilježnika koji je poslao rješenje, već prigovor možete uložiti i poštom, i to u istom roku kao da idete osobno, znači do te iste srijede morate poslati prigovor poštom. Preporučujemo da to učinite preporučeno kako bi vam ostao pisani trag.

Ako ne reagirate u roku od osam dana, ovrha će vam sjesti na račun, i povrata tih sredstava nema, pa čak i kad je cijeli iznos u zastari i po zakonu ga ne trebate platiti.

Više o zastarama pročitajte ovdje:

Građani, ne plaćajte zastarjele račune

Zastara za komunalnu naknadu nakon tri godine

Račun za struju nakon godine dana odlazi u zastaru

Ne padajte na ovrhe, provjerite je li račun za telefon u zastari

Zastarijevaju i računi za osiguranje

Zastara poreznih obveza, ali i prava nakon tri godine

Komentari