Stanovnici Medviđe nezadovoljni gradnjom novih vjetroelektrana

U četvrtak je održana javna rasprava o gradnji 16 novih vjetroelektrana, u blizini već osam postojećih kraj Medviđe. Nove vjetroelektrane, s visinom od gotovo 100 metara, bit će još veće i bučnije od postojećih, a postavit će se i bliže kućama.

Kako se polje vjetroelektrana prostire na prostoru koji je pod upravom gradova Benkovac i Obrovac, javna rasprava je održana u oba grada.

Posebno živo bilo je na raspravi u gradu Obrovcu, na koju je stigao dio mještana Medviđe i Bruške koji su odlučili dignuti svoj glas protiv gradnje novih vjetroelektrana, gotovo pa u svome dvorištu. Gradnju prvih osam vjetroelektrana, u rad puštenih 2012. godine nisu dočekali sa skepsom, ali je situacija sada drugačija.

Nezadovoljni su odnosom investitora prema prirodi oko sebe, a pitaju se kakva će biti kvaliteta života u već ionako siromašnom kraju uz iritantan zvuk vjetroelektrana.

O razvoju ruralnog turizma, koji se često spominje kao slamka spasa za razvoj tog kraja, više niti ne razmišljaju jer se pitaju tko će htjeti doći i tu se odmarati i uživati u domaćim proizvodima s pogledom na vjetroelektrane i uz neugodan zvuk.

Preblizu kuća

Brine ih i utjecaj na prirodu, floru koja je uništena u mnogo širem području nego je to predviđeno Studijom utjecaja na okoliš. A ni stručnjaci se ne mogu složiti koliki je utjecaj vjetroelektrana na ptice i šišmiše.

“Mi nemamo ništa protiv vjetroelektrana, svaka investicija je dobra, ali smatramo da ih rade preblizu kuća, pri tome devastiraju okoliš.” - ističu stanovnici Medviđe, te nadodaju kako dobit za lokalnu zajednicu od takvih projekata nije velika i ne donosi zapošljavanja.

Na javnoj raspravi građani su postavljali pitanja investitoru tvrtki Kunovac d.o.o. koju je predstavljao Tomislav Ćurković, uz njega je bilo tehničko osoblje, te voditeljica izrade Studije utjecaja na okoliš Hrvojka Šunjić (APO d.o.o.), te 20-tak zainteresiranih građana.

“Nova Studija je puna grešaka. A puno grešaka imao je i prvi projekt. Kontrola nije izvršena, ili je napravljena stisnutih očiju.” - ističu Medviđari. “Na naše primjedbe i optužbe su djelomično odgovarali pravnim terminima, a na dio su pokušali igrati na ljudsku strani, i branili su se kako su ti putevi koji su navedeni u projektu od 4 do 5 metara preuski, te da za toliki teret trebaju šire puteve. Istu priču su ponovili i za platoe na koji se postavljaju vjetroelektrane, jer su da su ti 27 puta 27 metara premaleni. Ali zašto su to onda tako stavljali u Studiju? Jer tko pročita Studiju, a ne zna stvarno stanje na terenu, to mu se čini uredu. Govorilo se i o dizanju humusa, tj. površinskog sloja zemlje koji je maknut i nije vraćen u prvobitni položaj. Znači nas muči, što nisu prilikom gradnje ovih prvih osam okoliš vratili u prvobitno stanje, hoće li ga onda vratiti i nakon 16 novih? Drugi problem je što nitko ne radi analizu o utjecaju još jednog novog polja koji se gradi u našoj blizini, ovog nazvanog Orljak, a radili su analizu polja u Bruškoj koje je udaljenije.” - obrazlažu svoj negativan stav Medviđari.

“Valjda bi se u Studiji utjecaja na okoliš i o tome trebalo voditi računa, jer sadašnji osam, plus novih 16 na polju Kunovac koje je ispred nas, i ove nove na Orljaku što će biti iza nas, mi ćemo ostati u sredini kao otok. Buku i sad čujemo, kolika će tek biti onda, a svaki vjetar će je samo pojačavati. Mislimo da će udaljenost između ta dva polja na pojedinim mjestima biti tek 200 metara. A inozemne studije pokazuju kako komadi leda s takvih vjetroelektrana lete i do 1500 metara. Da ne spominjemo kako oni mimo Studije onemogućavaju naše kretanje jer stavljaju zabrane pristupa i video nadzor. A u Studiji za prvih osam vjetroelektrana, bilo je navedeno da će ih biti sedam, a oni su postavili osam, dok je za Brušku na javnom uvidu bilo navedeno da će ih biti šest, a postavljeno je osam. Znači javni uvid za koji se traži podrška od lokalnog stanovništva ne mora na kraju biti ni približan izvedenom stanju što je nedopustivo.” - zaključuju Medviđari, koje muče brojne dvojbe i nejasnoće oko vjetroelektrana te su upit poslali i resornom ministarstvu, te sad čekaju odgovore.

Studija utjecaja na okoliš

Javni uvid Studije o utjecaju na okoliš vjetroelektrane Kunovac ZD2P na lokaciji Grad Obrovac i Grad Benkovac trajat će do 3. siječnja 2014. godine.

Studija je izložena u prostorijama Grada Obrovca (Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1) i Grada Benkovca (Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12), te u radno vrijeme obiju gradskih uprava građani mogu doći i detaljno je proučiti.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe u svezi Studije mogu se dati na mjestima javnog uvida ili dostaviti poštom na adrese: Grad Obrovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23 450 Obrovac ili Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23 420 Benkovac, te na: Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, i to najkasnije posljednjeg dana javnog uvida.

Komentari