Grad Pag diže kredit od 10 milijuna kuna za dječji vrtić

Vlada RH na današnjoj je sjednici dala suglasnost Gradu Pagu za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka u iznosu od 10 milijuna kuna kuna s rokom otplate kredita od 15 godina koji uključuje poček od tri godine, uz fiksnu kamatnu stopu od 3,55% i jednokratnu naknadu u visini 0,40% iznosa odobrenog kredita.

Sredstva će se koristiti za izgradnju dječjeg vrtića u Gradu Pagu sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Paga o dugoročnom zaduživanju radi izgradnje dječjeg vrtića u gradu Pagu, navodi se u priopćenju Vlade.

Radi ostvarenja zaduženja iz točke I. ove Odluke, zadužuje se Grad Pag da izradi planove proračunske potrošnje za godine u kojima treba planirati sredstva za otplatu kredita.

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano