HRT-ova inspekcija ne smije na silu u vaš dom - Odlučio sud!

Laički rečeno, Visoki upravni sud omogućio je sad da vam za predaju zahtjeva za odjavu prijamnika više ne treba ovjeren potpis kod javnog bilježnika i time štedite oko 60 kuna

HRT-ovi inkasatori više neće moći ući u vaš dom i provjeravati imate li TV prijamnik ili radio u kući! Potvrda da u svoj dom inkasatora ne trebate puštati došla je od Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Naime, spomenuti sud je ukinuo odredbe HRT-a kojim su se propisivala složena pravila za odjavu televizijskog prijamnika, nakon zahtjeva Josipa Kudića iz Labina za provjeru zakonitosti HRT-ovih propisa.

U više navrata je i Narodni list pisao o problematici RTV prostojbe i upućivao čitatelje na mogućnosti odjave prijamnika.

NE PLAĆAJTE TV PRETPLATU!

Financijski namet

Sud je presudu donio 30. lipnja ove godine, a ona je sad objavljena u najnovijem broju Narodnih novina, i time službeno stupa na snagu.

Presudom se ukidaju dijelovi Odluke o načinu odjave prijamnika od 24. siječnja 2012., i to u članku 3. dijelovi točke 3.3. koji kažu - “Potpis Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe, odnosno, potpis punomoćnika Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe koji nije odvjetnik na zahtjevu mora biti javnobilježnički ovjeren. Potpis odvjetnika punomoćnika nije potrebno ovjeravati. Ako se zahtjev podnosi putem punomoćnika, neovisno je li punomoćnik odvjetnik ili nije, zahtjevu je potrebno priložiti valjano izdanu punomoć na kojoj se potpis Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe mora ovjeriti putem javnog bilježnika.”

Presudom se ukida i u članku 3. točka 3.4. iste Odluke koja glasi: “Zahtjev za odjavu Prijamnika podnosi se isključivo na službenom obrascu HRT-a koji je priložen Odluci i čini njen sastavni dio. Izjava ovjerena kod javnog bilježnika koja je sadržana u Zahtjevu za odjavu prijamnika sadrži izjavu Obveznika plaćanja mjesečne pristojbe: (I) da izjavu daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, (II) da više nema u vlasništvu i/ili posjedu Prijamnik, (III) da dopušta ovlaštenoj osobi HRT-a svakodobno provođenje kontrole posjeda Prijamnika, (IV) je upoznat s činjenicom da ga je u slučaju odbijanja, odnosno, onemogućavanja HRT-a u provođenju kontrole posjeda Prijamnika HRT ovlašten ponovno prijaviti za plaćanje mjesečne pristojbe.”

Laički rečeno, Visoki upravni sud omogućio je sad da vam za predaju zahtjeva za odjavu prijamnika više ne treba ovjeren potpis kod javnog bilježnika i time štedite oko 60 kuna, te prilikom odjave prijamnika više ne morate potpisati pristanak na inspekciju u bilo kojem trenutku.

Sutkinja mr. sc. Mirjana Juričić, u obrazloženju presude jasno kaže kako: “Uz obvezu plaćanja mjesečne pristojbe, koja je sama po sebi određeni teret za obveznike njezinog plaćanja, propisivanje obveze javnobilježničke ovjere potpisa predstavlja nezakonito uveden dodatni namet. Propisivanje obveze javnobilježničke ovjere potpisa na zahtjevu za odjavu prijamnika ne opravdava cilj koji se hoće postići i predstavlja mjeru prekomjernog opterećenja za obveznike plaćanja mjesečne pristojbe.”

Automatska pretplata

Sporan je u cijeloj priči oko odjave TV prijamnika bio HRT-ov službeni obrazac, koji je morao biti ovjeren kod javnog bilježnika, a korisnik je potpisom izjavljivao: “dopuštam ovlaštenim predstavnicima Hrvatske radiotelevizije (HRT) nesmetano provođenje kontrole iznijetih činjenica te da sam upoznat da će me HRT u slučaju odbijanja, odnosno onemogućivanja HRT-a u provođenju kontrole ponovno prijaviti, odnosno teretiti za plaćanje mjesečne pristojbe.”

Sudskom odlukom istaknuto je kako HRT nema pravo u bilo kojem trenutku ući u stan i provesti inspekciju kako bi ustvrdili je li korisnik zaista bez prijamnika u svom domu, jer ovlast HRT-a nije neograničena i ne smije ju zloupotrijebiti na način da izađe iz zadanog pravnog okvira i svojim aktom. Odbačena je i dosadašnja praksa prema kojoj je HRT automatski započeo s naplatom pretplate ako im korisnik ne bi dozvolio ulazak u dom. Naime, prije nego je ova sudska odluka postala pravomoćna, ako kontroloru HRT-a ne bi dozvolili ulazak u dom iz bilo kojeg razloga, automatski bi vam idući mjesec došao račun za RTV pretplatu, jer se nedopuštanje ulaska u dom tim kažnjavalo.

U sudskoj presudi se stoga obrazlaže kako sad HRT protiv nekoga za koga sumnja da ima prijamnik i gleda ili sluša HRT-ove programe podnosi prekršajnu prijavu (optužni prijedlog) nadležnom prekršajnom sudu te pokreće prekršajni postupak.

Zakonom je pak propisana kazna za korištenje neprijavljenog prijamnika ili korištenje prijamnika nakon odjave obveznik pristojbe.

Zakon o HRT u članak 47. kaže tako: “Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne prijavi prijamnik ili se koristi odjavljenim prijamnikom.” A u idućem članku se regulira isti prekršaj za pravne osobe koje plaćaju kaznu od 5.000 kuna, a dodatnih 2.000 slijedi onda i za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Mediji su prenijeli i priopćenje HRT-a u kojem kažu da će i dalje provoditi odredbe Zakona o HRT-u koji u članku 34. kaže kako svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu radijski i televizijski prijamnik odnosno drugi uređaj za prijam radijskoga ili audiovizualnoga programa na području Republike Hrvatske, koje je pokriveno prijenosnim signalom, obvezan HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu.

Kako će to dokazivati bez ulaska u domove ne navode.


ODJAVA TV PRIJAMNIKA

Postupak odjave TV prijamnika ide tako što ispunite obrazac zahtjeva za odjavu prijamnika, dostupan na službenim web stranicama HRT-a te ga potpisanog poslati na adresu sjedišta HRT-a: RJ PRISTOJBA, Prisavlje 3, 10 000 Zagreb. To se može učiniti osobno, poštom ili putem druge ovlaštene pravne ili fizičke osobe.

Zasad još uvijek na zahtjevu stoji kako obrazac za odjavu mora ovjeriti javni bilježnik. Sudskom odlukom, dovoljan je samo vlastoručan potpis, bez ovjere.

Isto tako, sudska odluka onemogućila je ulazak inkasatorima u dom. Naime u Hrvatskoj je ustavom zaštićena nepovredivost doma, tj. bez vašeg pristanka i sudskog naloga, nitko ne može ući vaš doma, pa tako ni HRT djelatnik koji provjerava imate li ili nemate prijamnik nakon što predate zahtjev za odjavu prijamnika. Isto tako ako im odbijete ulazak u stan, neće morati ponovno plaćati pretplatu što je do sada bila kazna.

Odjava vrijedi s prvim sljedećim mjesecom od datuma izjave, tj. vi od tog dana ne bi više trebali plaćati račun.


Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano