Starigrad: S ulaganjem u infrastrukturu nastavlja se i u 2016.

Kako 2015. godina dolazi svome kraju djelatnici Općine Starigrad na čelu s načelnikom Krstom Ramićem prionuli su izradi planova i Proračuna za iduću godinu.

Poruka načelnika je jasna, niti u 2016. unatoč rezanjima države i manjem prihodu, razvojni projekti ne smiju stati.

Nitko nije zaboravljen

Novim proračunom se tako predviđa kako će ukupni prihodi Općine biti 14.256.680 kuna, dok se na rashodovnoj strani nalazi iznos od 16.276.680 kuna. Razlika, tj. manjak od 2 milijuna kuna pokrit će preneseni višak iz 2015. godine.

Prihodi od poreza s 3,8 milijuna kuna te Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada s 4,05 milijuna kuna najizdašnije su točke u prihodima. U svojim planovima Općina nije zaboravila niti socijalni segment, te su predviđena sredstva za socijalnu skrb i zdravstvo, a nastavit će se financirati i predškolski odgoj.

I dalje će se dijeliti novčana pomoć za novorođeno dijete: i to za prvo i drugo dijete 1.000 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete 5.000 kuna. Nisu isključene niti javne potrebe u kulturi i sportu.

No najznačajnija točka su ipak komunalni radovi koji uključuju održavanje postojeće i izgradnju nove infrastrukture. Iz Proračuna su tako vidljivi projekti koje Općina u idućoj godini namjerava nastaviti ili započeti s realizacijom.

Uz redovito održavanja komunalne infrastrukture koje se odnosi na održavanje javne rasvjete, deponija, nerazvrstanih cesta, plaža, obalnog pojasa, igrališta i groblja, uređenje javnih površina, deratizaciju i dezinsekciju te sufinanciranje komunalnog poduzeća Argyruntum d.o.o., tu su i razvojni projekti. Nastavljaju se tako radovi na Novom groblju u Starigradu, groblju i mrtvačnici Seline, rekonstrukciji nerazvrstanih cesta, širit će se i vodovodna mreža, uređivat će se plaža Jaz Kulina te središnji obalni pojas, neće stati niti rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete, a radit će se i na projektnoj dokumentaciji Sustava kanalizacije i pročišćavanja.

Eko svijest

Kao važni projekti istaknuta je i izrada Strateškog razvojnog programa koji će obuhvatiti analizu postojećeg stanja gospodarskog i ukupnog života Općine, segmentalne SWOT analize, utvrđivanje vizije budućeg stanja, strateške prioritete i razvojne pravce i odgovarajuće strateške programe, te mjere za provedbu strateškog dokumenta. Izrada dokumenta financira se sredstvima Europske unije i iznosi 87.000 kuna.

Općina će ponovno sufinancirati ugradnju pročišćivača. Naime, u siječnju 2015. godine bio je raspisan Javni natječaj za subvencioniranje dobave i ugradnje pročišćivača otpadnih voda za sanitarne otpadne vode iz stambenih i ugostiteljskih objekata u Općini Starigrad, no s obzirom na to da nije bio velik odaziv u 2015. godini, javni natječaj će se ponoviti u 2016., i za to je planirano 150.000 kuna. A zaštiti okoliša ovaj Proračun pridonosi i kroz 44.000 kuna koliko iznosi udio Općine u sufinanciranju izgradnje centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ te još dodatnih 100.000 kuna za sufinanciranje izgradnje Reciklažnog dvorišta. A plan je i nabava višenamjenske čistilice za komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. i to Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, pa će se Općina prijaviti na Javni poziv FZOEU za neposredno sufinanciranje nabave komunalnog vozila. Ukupna vrijednost čistilica je 1,45 milijuna kuna pri čemu Fond sufinancira 80% iznosa.

Za izgradnju zvonik Sv. Jurja, predviđena je pak donacija u visini od 250.000 kuna.

Od istaknutih projekata tu su još i sanacija zgrade stare škole u Selinama, te je u 2016. godini planirana obnova krova zgrade.

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano