Nova javna rasprava o Maraska-parku 20. veljače

Javni uvid u prijedlog III Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska-park“ organizira se u vremenu od 14. veljače do 24. veljače 2017. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Naime, obavijest je to koju je Grad Zadar objavio na svojim internetskim stranicama u kojima stoji i da će se javno izlaganje održati 20. veljače 2017. godine (ponedjeljak) u 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Zanimanje javnosti

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Prijedloga III Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska-park“ biti će objavljen i na Internet stranici Grada Zadra.

Nakon isteka javnog uvida, konačni rok za pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog III Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija „Maraska-park“ je zaključno do 27. veljače 2017. godine do 15.00 sati, i to samo zaprimljena na protokol Grada Zadra naslovljena na: Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, Zadar.

Podsjetimo, u srpnju prošle godine 2. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone parka i centralnih funkcija “Maraska-park” izazvale su veliki interes zadarske javnosti, a na javnoj raspravi u Gradskoj vijećnici okupio se popriličan broj građana, predstavnika udruga te gradskih vijećnika.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna DPU-a bio je omogućen u prizemlju Gradske uprave od 7. do 15. srpnja, a javno izlaganje i rasprava održani su 12. srpnja u Velikoj vijećnici. Na pitanja građana, predstavnika udruga, te lokalnih vijećnika odgovore su davali pomoćnik pročelnika za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Matko Segarić te projektanti novog DPU-a.

Projekt

Na toj je javnoj raspravi u srpnju bio i i regionalni direktor Dogus grupe, investitora u projekt Maraska-park, Burak Baykan, budući hotel Maraska trebao bi ući u sastav jednog od najpoznatijih svjetskih hotelskih brendova, no niti jedna tako velika hotelska kuća ne želi poslovati s objektom manjim od 130 smještajnih jedinica.

“U trenutku kad smo preuzeli projekt u planu je bio hotel sa 80-ak soba te stambeni kompleks sa 130 do 140 stanova, no mi smo razmišljali kako napraviti što uspješniji i bolji hotel s pet zvjezdica. Treba istaknuti da prodaja stanova jamči brži povrat investicije od hotela, no hotel sa 86 soba jednostavno nije dovoljan za ozbiljno tržišno poslovanje i niti jedan ozbiljni hotelski lanac neće takav hotel uzimati u obzir za širenje svojeg brenda. Ako pričamo o javnom interesu, naš je cilj i u javnom interesu Zadra i njegovih građana stvoriti veću dodanu vrijednost za cijeli grad i samu destinaciju, s projektom koji će postati dio svjetski poznatog hotelskog brenda, kojeg još uvijek nema u Hrvatskoj, ozbiljni hotelski kapacitet s pet zvjezdica i s većim brojem radnih mjesta od planiranog.”, kazao je Baykan tom prigodom, a što je prenio i Narodni list.

Tad je također pojašnjeno, a što su učinili projektant Zoran Šuša i gradski predstavnik Matko Segarić, samim izmjenama i dopunama ne mijenjaju se osnovni uvjeti, gabariti i obuhvati prijašnjeg projekta, jer hotelski kompleks i dalje ostaje u okviru prostornim planom Grada Zadra predviđenih 15.000 metara četvornih nadzemne površine, sa 20 posto zelene površine na samoj čestici investitora.

Komentari