Za vrijeme Ultre splitske otpadne vode najdrogiranije u Hrvatskoj

Leže ujutro po cesti, drogirani, pijani, dok idemo na posao moramo ih preskakati i zaobilaziti - prepričavao je prije nekoliko godina jedan Petrčanac kako izgleda njegovo mjesto za vrijeme poznatog festivala elektronske glazbe.

Mnogi su odmahnuli rukom i rekli - staračko pretjerivanje, pa čak i ljubomora na mladost. Jer velik dio Petrčanaca volio je festival, ne zato što su sami u njemu sudjelovali, nego što je značio popunjene turističke kapacitete. I danas kad se festival preselio mnogi tuguju jer je teže napuniti apartmane. Zadnjih godina svoju poziciju na karti top destinacija za festivale elektronske glazbe potvrdio je Split.

No najnovije istraživanje znanstvenika sa zagrebačkog Instituta Ruđer Bošković potvrdilo je ono što se u narodu pričalo, a to je kako u vrijeme festivala raste potrošnja droga, tako da je priča Petrčanca s početka članka bila i blizu istine, ako ne i potpuno točna.

Nove droge

Jer isto istraživanje koje je ove godine provedeno za Split, 2013. provedeno je i u Zadru.

“Istraživanje se fokusiralo na heroin, kokain, ecstasy, amfetamin, metamfetamin i marihuanu te dva terapijska opijata - metadon i kodein. Istraživanja su pokazala da otpadne vode grada Zadra sadržavaju mjerljive koncentracije svih istraživanih tvari osim metamfetamina." - pojasnila je tada dr. sc. Senka Terzić, te dodala kako se prema istraživanju otpadnih voda grada Zadra tijekom ožujka i svibnja te srpnja i kolovoza 2013. godine moglo zaključiti kako će se te godine u Donatovu gradu konzumirati oko 105 kilograma marihuane, 22 kilograma heroina, 6 kilograma kokaina i više od 8 kilograma amfetamina. Očekivano, uočena je razlika u potrošnji tijekom i izvan turističke sezone. Pa je tako konzumacija heroina, amfetamina i kokaina bila znatno veća tijekom turističke sezone, no nije rasla stopa potrošnje marihuane i terapijskih opijata. Bilo je to prvi put da je analiza provedena izvan Zagreba.

A ove godine znanstvena savjetnica s Institut Ruđer Bošković, dr. sc. Terzić je pak analizirala utjecaju glazbenog festivala i turističke sezone na potrošnju droga u Splitu.

“Istraživanja su pokazala da se u razdoblju izvan turističke sezone u Splitu najviše konzumiraju kanabis, kokain, heroin i amfetamin, dok je potrošnja ostalih droga u tom razdoblju znatno niža. Tijekom turističke sezone dolazi do značajnog porasta potrošnje psihostimulirajućih droga (MDMA, kokain i amfetamin), a taj je porast posebno izražen za vrijeme festivala Ultra Europe kada je uočeno dvadeseterostruko povećanje potrošnje MDMA-a. Što se tiče novih tipova droga, uočena je prisutnost ketamina i 4-fluoroamfetamina, ali treba naglasiti da je njihova zastupljenost znatno niža od one klasičnih droga. Uočeno je da su, i u razdoblju izvan turističke sezone, stope potrošnje većine droga u Splitu relativno visoke te premašuju vrijednosti zabilježene 2016. u Zagrebu.” - kazala je stručnjakinja.

Europsko istraživanje

Kako je upozorila “podaci o razmjerima i trendovima zlouporabe droga izvode se uglavnom indirektno te je vrlo teško donijeti objektivnu procjenu ukupne količine pojedinih droga koje se konzumiraju na određenom području. Zbog toga postoji potreba za iznalaženjem alternativnih metodoloških pristupa prikladnih za kontinuirano praćenje potrošnje pojedinih droga u realnom vremenu. Važan korak u tom pravcu načinjen je u novije vrijeme, kada je došlo do razvoja novih visokospecifičnih analitičkih metoda za određivanje tragova odabranih urinarnih biomarkera droga u otpadnim vodama. Taj se inovativni pristup zasniva na pretpostavci da se komunalna otpadna voda prikupljena na ulazu u centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda nekog grada uvjetno može smatrati vrlo razrijeđenim kompozitnim uzorkom urina cjelokupne gradske populacije. Iz toga slijedi da se na temelju analize reprezentativnog uzorka otpadne vode mogu pratiti promjene u trendovima potrošnje droga unutar populacije priključene na taj uređaj. Treba naglasiti da je postupak procjene uporabe droga na temelju izlučenih biomarkerskih spojeva još uvijek u razvoju te se ne može smatrati standardiziranom metodom za procjenu potrošnje droga.”

Istovremeno je s ovim rezultatima, predstavljen još jedan projekt, a to je Europsko web istraživanja droga: obrasci uporabe.

Naime, prezentaciju ovih dvaju istraživanja usmjerenih ka inovativnom pristupu praćenju problematike droga organizirao je u zagrebačkoj Kući Europe Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH u utorak, 7. veljače. Konferenciji i skup su nazočili i dr.sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar uprave i predsjednik Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske te dr.sc. Ines Strenja-Linić, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora.

Rezultate dobivene na europskoj razini predstavio je pak João Matias, znanstveni analitičar u Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

Iz rezultata bi se dalo zaključiti kako Hrvati vole droge i to posebice marihuanu i kokain.

Istraživanje je provedeno putem interneta.

U šest europskih zemalja (Hrvatskoj, Švicarskoj, Francuskoj, Republici Češkoj, Nizozemskoj i Velikoj Britaniji) je tijekom 2016. godine proveden pilot projekt koji je bio usmjeren na ispitivanje učestalosti i količine korištenja kanabisa, kokaina, amfetamina, MDMA-a među punoljetnim sudionicima koji su minimalno jednom u prošloj godini konzumirali barem jednu od navedenih droga. U istraživanju su korištene različite strategije regrutacije sudionika (primjerice: internetske stranice, letci, časopisi, Facebook i Google oglasi…), pri čemu su Facebook se ističe kao najistaknutiji izvor upućivanja sudionika, pojasnio je Matias.

Kako spriječiti

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno preko 20.000 sudionika, dominantno osoba muškog spola (u rasponu od 58% do 77%) i mlađih dobnih skupina.

Pa tako konzumenti kanabisa u Hrvatskoj, Češkoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji najučestalije konzumiraju biljni kanabis (marihuanu), dok je u Francuskoj i Nizozemskoj dominantnija kombinacija hašiša i marihuane. Nadalje, među konzumentima amfetamina i metamfetamina, preko 60% sudionika u uključenim zemljama konzumiralo je samo amfetamin, izuzev u Češkoj u kojoj je 56.6% sudionika konzumiralo samo metamfetamin. Među konzumentima MDMA-a, raspon redovnih konzumenata kreće se od 1% u Češkoj, 5.3% u Francuskoj te 7% u Hrvatskoj.

Zanimljivo, redovnih konzumenata kokaina gotovo da nema u Češkoj, dok 11.2% konzumenata kokaina u Francuskoj i 14% u Švicarskoj redovno konzumira ovu drogu. Općenito, količine droge upotrijebljene tijekom tipičnog dana povećavaju se s učestalošću korištenja. Primjerice, najveće količine MDMA-a korištene tijekom tipičnog dana nađene su u Francuskoj (0.96 grama), dok su najmanje količine pronađene u Hrvatskoj i Češkoj (po 0.72 grama). Potrebno je napomenuti kako Hrvatska pokazuje najvišu srednju vrijednost korištenja kokaina (1.23 grama), dok najnižu srednju vrijednost pokazuje Češka (0.81 gram).

Rezultati su svakako alarm različitim državnim tijelima kako se treba poduzeti više u sprječavanju konzumacije droga, posebice kod mladih.

Komentari