Potrošačke cijene 0,7% više nego lani

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2017. u odnosu na svibanj 2017. u prosjeku su niže za 0,5%.

U odnosu na lipanj 2016., tj. na godišnjoj razini, više su za 0,7%, dok su u godišnjem prosjeku više za 0,2%, navodi se u danas objavljenom priopćenju Državnog zavoda za statistiku.

Promatrano po glavnim skupinama prema namjeni potrošnje, u lipnju 2017. u odnosu na svibanj 2017. najviše su pale cijene Odjeće i obuće, koje su u prosjeku niže za 4,7%, cijene Hrane i bezalkoholnih pića, koje su u prosjeku niže za 1,0%, cijene Prijevoza, koje su u prosjeku niže za 0,4%, te cijene Pokućstva, opreme za kuću i redovitog održavanja kućanstva, koje su u prosjeku niže za 0,2%.

Pad indeksa potrošačkih cijena u lipnju 2017. u odnosu na svibanj 2017. ublažile su cijene Restorana i hotela, koje su u prosjeku više za 2,6%, cijene Komunikacija, koje su u prosjeku više za 1,4%, te cijene Alkoholnih pića i duhana, koje su u prosjeku više za 0,2%. Istodobno su cijene Stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, cijene Zdravlja, cijene Rekreacije i kulture, cijene Obrazovanja te cijene Raznih dobara i usluga u lipnju 2017. u odnosu na svibanj 2017. u prosjeku ostale na razini cijena iz svibnja 2017.

Najveći doprinos padu indeksa potrošačkih cijena u lipnju 2017. u odnosu na svibanj 2017. imale su cijene Odjeće i obuće (za -0,30%), a najveći doprinos rastu indeksa imale su cijene Restorana i hotela (za 0,10%). U sklopu indeksa potrošačkih cijena, cijene Dobara u lipnju 2017. u odnosu na svibanj 2017. u prosjeku su niže za 1,0%, dok su cijene Usluga u prosjeku više za 1,0%.

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano