Ide cesta: Poziv posjednicima u Briševu i Dračevcu Ninskom!

Općina Poličnik namjerava projektirati cestu Briševo-Dračevac Ninski i istu kandidirati prema Europskim fondovima.

Prva radnja koja se mora učiniti je priprema parcelacijskog elaborata gdje bi se trebao definirati koridor buduće ceste, a koja ima svrhu povezati dva naselja i sjeverni dio Zadarske Županije prema Zadru.

"Da bi se pristupilo projektiranju potrebno je da sadašnji korisnici, posjednici ili vlasnici djela ustupe dio površine iz svojih čestica zemlje kako bi se moglo provoditi Zakonom određena pravila za dobivanje građevinske dozvole, pa ovim putem pozivamo sve koji imaju svoje posjede na koridoru ceste da nam daju pristanak ako su spremni bez bilo kakve naknade ustupiti dio zemljišta" - poručili su iz Općine Poličnik mještanima.

Mole i da se tražene izjave dostave Mjesnim odborima Briševo i Dračevac Ninski najkasnije u nedjelju 15. listopada 2017. kako bi mogli uvrstiti projektiranje ceste u proračun za 2018. godinu.

"Ukoliko ne dobijemo vaš pristanak do daljnjeg nismo u mogućnosti pristupiti realizaciji tog projekta. Koridor za pripremu elaborata koji će označiti kuda će cesta proći je minimalno 10 metara gdje će negdje biti potrebno uzeti dio zemljišta, negdje ne, a to možete vidjeti u geodetskoj snimci postojećeg stanja" - naznačili su na općinskoj službenoj stranici iz Poličnika.

Komentari