Uputite su u filozofsku šetnju

Povodom obilježavanja Svjetskog dana filozofije Udruga Cinaz u suradnji s Udrugom "Mala filozofija" organizira dvije filozofske šetnje!

Prva će se tako održati na Svjetski dan filozofije u četvrtak 16. studenoga u 18 sati, a druga u petak 24. studenoga isto u 18 sati.

Filozofske šetnje su jedan od suvremenih pristupa kako potaknuti sugrađane na reflektiranje i dublje promišljanje o stvarima koji ih okružuju. Sudionicima će biti ponuđeno nekoliko tema, od kojih će oni sami izabrati onu koja im je najzanimljivija (najintrigantnija). Sudionici će biti podijeljeni u manje skupine po troje, a svakoj skupini će na početku biti dan tekst (filozofski, popularni, znanstveni, literarni) koji progovara o tematici koju će izabrati sudionici. Tekst ne bi trebao prelaziti dvije kartice, trebao bi provocirati, problematizirati, tvrditi nešto oko čega sudionici trebaju voditi raspravu. Filozofska šetnja je strukturirana na uvodni dio, peripateričku raspravu i završnu raspravu, stoji u pozivu na ovo zanimljivo događanje.

Mjesto i vrijeme polaska je Trg Petra Zoranića 1.

Nema prijava, samo dođite 16. studenoga u 18 sati, poručili su za kraj.

Komentari