Kreće nova katastarska izmjera Zadarske županije

Državna geodetska uprava danas je objavila odluke o katastarskoj izmjeri više katastarskih općina na području Zadarske županije.

U prvoj odluci tako se navodi kako će se provesti katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Općine Obrovac za katastarsku općinu Kruševo, na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Pakoštane i na području Općine Pašman za katastarsku općinu Pašman.

Katastarsku izmjeru za k.o. Kruševo provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka Geodetski zavod d.d. Split, katastarsku izmjeru za k. o. Pakoštane provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka Geodetski zavod d.d. Split, te katastarsku izmjeru za k.o. Pašman provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka Geoprojekt d.o.o. Zagreb.

Druga odluka tiče se katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Općine Stankovci za katastarsku općinu Stankovci, na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Zaton Obrovački i na području Općine Lišane Ostrovičke za dio katastarske općine Lišane Ostrovičke i dio katastarske općine Vukšić.

Katastarsku izmjeru za k.o. Stankovci provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka Aces d.o.o. Zadar, katastarsku izmjeru za k. o. Zaton Obrovački provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka Geodetski zavod d.d. Split, te katastarsku izmjeru za dio katastarske općine Lišane Ostrovičke i dio katastarske općine Vukšić provest će Državna geodetska uprava, a određene poslove u okviru katastarske izmjere, te izradu elaborata katastarske izmjere tvrtka Aces d.o.o. Zadar, navodi se u priopćenju.

Komentari