Projekt INovA@skola OŠ Bartula Kašića

Ovih dana u Kneževoj palači predstavljen je projekt "INovA@skola" koji je u potpunosti sufinanciran od strane Europske unije i njegova ukupna vrijednost iznosi 1.450.438,32 kuna.

Projekt je pokrenula Osnovna škola Bartula Kašića kao nositelj projekta u suradnji s partnerima: Gradom Zadrom (Upravni odjel za odgoj i školstvo), Sveučilištem u Zadru (Odjel za informacijske znanosti), Osnovnom školom Zadarski otoci Zadar, Osnovnom školom Petra Preradovića te Osnovnom školom Šime Budinića.

Započeo je 30. studenoga 2017., a traje do 29. srpnja 2019. godine.

Ravnateljica Osnovne škole Bartula Kašića, nositelja projekta, Katica Skukan, pozdravila je uzvanike i zahvalila se svim partnerima na sudjelovanju i podršci u ovom vrijednom projektu.

Također je istaknula važnost projekta "INovA@skola" koji će učenicima omogućiti stjecanje ključnih kompetencija u području različitih vrsta pismenosti koje će ih osposobiti za uspješniji nastavak školovanja i cjeloživotno učenje.

Kazala je kako je svrha projekta razviti inovativne izvannastavne aktivnosti usmjerene ka unaprjeđenju digitalne, čitalačke, medijske, financijske, višejezične i prirodoslovne pismenosti u četiri osnovne škole u Zadru te ojačati kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika i materijalne kapacitete škola za njihovu provedbu.

Pročelnik odjela za Informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Franjo Pehar konstatirao je kako se učenje i poučavanje preselilo iz fizičkih prostorija u digitalno okružje i virtualne prostore te kako kroz ovaj projekt učenik postaje informacijski kompetentan autor tekstova, vizuala, zvučnih zapisa i ostalih multimedijskih materijala, sposoban kritički konzumirati i proizvoditi informacije.

Ivana Perić Zrilić, viša savjetnica u upravnom odjelu za odgoj i školstvo Grada Zadra pozdravila je sve nazočne te je kazala kako je dužnost Grada Zadra kao osnivača poticati i podupirati osnovne škole da se razvijaju na kreativan i inovativan način a pri tom prateći tehnološke trendove. Posebno je naglasila dobar primjer Osnovne škole Bartula Kašića i ravnateljice Skukan koja je u manje od godine dana uspješno "povukla" nešto manje od 2.5 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU, i kao takva može biti primjer aktivne škole.

Vera Šušić, psihologinja u Osnovnoj školi Bartula Kašića ujedno i voditeljica projekta "INovA@skola" prezentirala je projekt i navela ciljne skupine: 165 učenika uključeno u provedbu izvannastavnih aktivnosti (75 iz škole prijavitelja i 90 iz partnerskih škola); 160 odgojno-obrazovnih djelatnika iz četiri partnerske osnovne škole; Stručnjaci u javnim institucijama odgovornima za razvoj i provedbu obrazovnih politika.

Šušić je navela i očekivane rezultate projekta: Educirani učitelji i stručni suradnici za primjenu inovativnih metoda i kreativnih tehnika poučavanja u implementiranju izvannastavnih aktivnosti, informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi, projektno-istraživačke nastave te metoda rada s disleksičnim učenicima; uključeno 165 učenika u projektne aktivnosti; Kreirani strateški dokumenti, priručnici, planovi i programi, multimedijski sadržaji za razvoj više vrsta pismenosti; Kreiran portal za E-učenje, online leksikon ulica Zadra i aplikacija za mobitel "Digitalna brošura grada"; Nabavljena oprema za potrebe škola u provedbi izvannastavnih aktivnosti i ojačani kapaciteti škola u radu s disleksičnim učenicima.

U prezentaciji rezultata projekta voditeljici se priključila i učenica 8b razreda Osnovne škole Bartula Kašića, Petra Šoša koja je detaljnije opisala učeničke aktivnosti.

Komentari