Saznajte sve o novim uvjetima zadarske Čistoće za odvoz otpada

Tijekom 2018. godine svi građani morat će se priviknuti na razdvajanje otpada i korištenje više kanti za otpad, odnosno spremnika u koje ćemo razdvajati različite vrste otpada na kućnom pragu.

Ovih dana počeli su dobivati na kućne adrese i upitnik pod nazivom "Izjava o načinu korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada".

Ispunjavanje ovog upitnika neke je građane dovelo u nedoumicu i nesigurnost kako ga popuniti, pa stoga Narodni list uz pomoć Ivice Vidova iz zadarske Čistoće donosi upute o ispunjavanju ovog dokumenta te informacije o promjenama koje nas čekaju u prikupljanju komunalnog otpada.

Kako ispuniti upitnik

U izjavi o načinu korištenja javne usluge prikupljanja otpada morate popuniti ili potvrditi određene podatke u 12 stavaka. Prve tri stavke tiču se obračunskog mjesta i primopredaje - odnosno kuće ili stana u kojem se vrši usluga, te osobnih podataka korisnika.

Četvrta stavka tiče se udjela u korištenju spremnika i prema podacima Čistoće o ranijem korištenju usluge ili drugim podacima navodi se vaš udio, koji kod primjerice kuće u kojoj živi jedna obitelj iznosi jedan puni udio.

U stanovima višestambenih zgrada je ta stavka drukčija i Čistoća od predstavnika stanara dobiva podatke o broju članova kućanstva u svakom pojedinom stanu te se na osnovu tih podataka izračunava i udio u korištenju većih spremnika kakvi se koriste u zgradama.

Na sličan način može se mijenjati i udio korištenja spremnika u kućama u kojima primjerice na katu živi jedna, a u prizemlju druga obitelj te onda svaka od obitelji može zasebno plaćati uslugu i navesti udio u zajedničkom spremniku.

U petoj stavci Čistoća predlaže veličinu spremnika, koji za obiteljske kuće može biti veličine od 80, 120 ili čak 240 litara te tu stavku također možete promijeniti ovisno želite li veći ili manji spremnik. Obzirom da ćemo razdvajanjem otpada zasigurno značajno smanjiti odvoz običnog komunalnog otpada, u ovom slučaju dobar dio građana moći će bez problema tražiti manje spremnike i time smanjiti cijenu usluge.

U stavci pod brojem šest na primjeru izjave koju smo dobili, navodi se devet planiranih primopredaja miješanog komunalnog otpada mjesečno i toliko puta će kamion Čistoće proći pored vaše kuće. No, to ne znači da toliko puta morate iznijeti kantu iz dvorišta i tu također postoji način za uštedu na računima. Naime, vrlo skoro Čistoća će uvesti tzv. “pametne kante”, odnosno već postojeće spremnike će čipirati i kad se spremnik istrese u kamion to će se zabilježiti te će se za svakog korisnika znati koliko je puta koristio uslugu odvoza.

Čipiranje spremnika

Ovo je bitno jer će vlasnici čipiranih spremnika imati dvostruki izračun mjesečnih troškova u kojem će 30 posto računa biti varijabilni dio i ovisiti će o broju odvoza spremnika. Dakle, to je još jedan način za uštedu i ukoliko budete razdvajali veću količinu otpada u kante za reciklabilni i biorazgradivi, imat ćete manje miješanog komunalnog otpada koji ide u čipirane kante, manje odvoza i samim time manje račune.

Pod stavkom sedam navodi se "očitovanje o kompostiranju otpada" i to je jedna od stavki koja može zbuniti korisnike. Tu zaokružujete želite li sami kompostirati otpad i u tom slučaju dobiti ćete komposter umjesto smeđe kante, te možete od biorazgradivog otpada sami praviti humus i koristiti ga u vlastitom vrtu. Ukoliko zaokružite "ne", umjesto kompostera dobiti ćete smeđi spremnik za biootpad i Čistoća će kompostiranje vršiti sama u budućoj kompostani većeg obima.

Ovakav način odvajanja otpada već je poznat građanima u Crnom ili na Bokanjcu, gdje se već neko vrijeme provodi pilot-projekt prikupljanja biootpada i gdje građani već imaju svoje kompostere ili smeđe kante. Obavezno treba naglasiti kako je u smeđe spremike dozvoljeno odlaganje isključivo ostataka voća i povrća, pokošene trave, ljusaka od jaja, taloga kave i čaja, ostaci biljaka, usitnjeno lišće i slično.

Zabranjeno je u smeđu kantu odlagati druge vrste otpada, uključujući i ostatke već kuhane hrane, meso i kosti, novinskog papira, pepela i slično. Konkretne upute o korištenju spremnika Čistoća će dati putem naljepnica koje će staviti na same spremnike i time će najjednostavnije građanima dati potrebne informacije.

Odmah iza odluke o kompostiranju postoji još jedna zanimljiva stavka, koja omogućuje vlasnicima nekretnina koji imaju nekretninu u kojoj ne žive smanjenje troškova. Ukoliko trajno ne koristite nekretninu, to možete zaokružiti u dokumentu i tada će djelatnici Čistoće stupiti s vama u kontakt i putem računa za električnu energiju provjeriti korištenje nekretnine, te ukoliko se to potvrdi, možete biti oslobođeni od računa za odvoz otpada.

Nažalost, istovremeno prema novim pravilima ukida se mogućnost manjeg plaćanja usluge za "vikendaše" i povremene korisnike usluge, koji su dosad mogli dogovorno plaćati tri mjeseca punu cijenu, a u ostalim mjesecima sniženu cijenu odvoza otpada. Ostale stavke više su formalne prirode, od informacije kad se ugovor smatra sklopljenim, vaše izjave da ste upoznati s ugovorom, uvjeti raskida ugovora te potpis.

Samim popunjavanjem ovog upitnika nećemo u potpunosti prijeći na novi model prikupljanja otpada, jer kako nam kaže i Ivica Vidov, Fond za zaštitu okoliša tek mora nabaviti nove kante za reciklabilni i za biorazgradivi otpad za sve korisnike u Hrvatskoj, Čistoća mora čipirati postojeće spremnike, pokrenuti sortiranje otpada i tek tada cijeli sustav može prijeći na razvrstavanje otpada.

Komentari