Država za 1.110 radnika u stečaju isplatila 18,7 mil. kuna

Posljedice gospodarske krize koja je Hrvatsku tresla više od osam godina vidljive su i po tisućama stečajeva koji se još uvijek odvijaju na trgovačkim sudovima diljem zemlje.

Iza gotovo svakog od tih stečajeva kriju se prave drame radnika koji su ostali bez posla, ali vro često i bez plaća koje su već odradili.

Da bi barem donekle olakšala život nesretnih radnika i naplatu barem dijela njihovih potraživanja, država je još 2008. godine donijela Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca te istim zakonom osnovala i Agenciju za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Djelatnost Agencije za osiguranje radničkih tražbina očituje se u posebnoj zaštiti prava radnika u slučaju stečaja poslodavca i slučaju blokade računa poslodavca, a provodi se osiguranjem i isplatom zaštićenih prava iz radnog odnosa na teret Državnog proračuna, te preuzimanjem procesnih prava u stečajnom i prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku u visini isplaćenih tražbina, radi povrata sredstava u Državni proračun.

U smislu Zakona, zaštićena su prava na isplatu, u slučaju stečaja poslodavca, do tri neisplaćene plaće, naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca i naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor, za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja ili prestanka radnog odnosa ukoliko je isti prestao unutar šest mjeseci prije otvaranja stečaja, najviše do visine zakonom utvrđene minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec.

Zaštićena su i prava na otpremnine utvrđene Zakonom o radu, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, te pravomoćno dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, najviše do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

U slučaju blokade računa poslodavca zajamčena su prava na isplatu do tri neisplaćene plaće i naknade plaće za bolovanje na teret poslodavca, najviše do visine zakonom utvrđene minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

Agencija svake godine Vladi RH preda izvješće o zahtjevima i isplatama radnika, a na današnjoj sjednici Vlade predstavljeno je najnovije izvješće Agencije za prošlu godinu.

Kako se navodi u izvješću, u slučaju stečaja poslodavca: Agencija je u 2017. godini zaprimila 940 zahtjeva radnika za osiguranjem tražbina iz 103 trgovačkih društava u stečaju te riješila 987 zahtjeva od čega je 86 zahtjeva prenesenih iz 2016. godine. Prema izvršnosti izdanih rješenja, Agencija je isplatila 1.110 radnika iz 76 stečajnih dužnika u ukupnom iznosu od 18.756.893 kuna, te ostvarila povrat sredstava iz stečajne mase u državni proračun u ukupnom iznosu od 13.739.532,81 kuna.

U slučaju blokade računa poslodavca Agencija je isplatila 58 zahtjeva poslodavaca za isplatu plaće/naknade plaće u visini minimalne plaće za 2.676 radnika u ukupnom iznosu od 20.170.371 kuna, te ostvarila povrat sredstava u državni proračun preuzimanjem procesnih prava u ovršnom postupku u iznosu od 467.280 kuna.

Komentari