Obrtnici se educirali na besplatnim seminarima

Udruženje obrtnika Zadar u partnerstvu sa Erste&Steiermarkische bankom i suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika (RIF) organiziralo je još dva u nizu besplatna seminara za svoje članove obrtnike.

U utorak, 12. lipnja 2018. godine u prostorijama COIN coworkinga, od 9,30 sati do 12,30 sati za članove koji obavljaju djelatnost knjigovodstvenih usluga održan je seminar na temu "Novi Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma", na koji se odazvalo 32 sudionika.

Prisutni su nakon odslušanog seminara dobili Potvrdu o prisustvovanju stručnom osposobljavanju i izobrazbi, navodi se u priopćenju Udruženja.

U nastavku navedenog seminara od 13,00 do 15,30 sati održan je seminar na temu "Praktični primjeri implementacije Opće uredbe o zaštiti podataka – GDPR", kojemu je prisustvovalo 60-ak obrtnika koji obavljaju različite djelatnosti.

Sudionici su upoznati sa glavnim odredbama Opće uredbe, kao što su pravila vođenja strukturiranih skupova osobnih podataka, obrada i prijenos istih, kao i evidencija aktivnosti obrade podataka i dr.

Kvaliteti seminara značajno je pridonijela interaktivna metoda predavanja koja je omogućila uključivanje u raspravu svih sudionika.

Komentari