Nova dječja marka Čuvajmo naše šume

Hrvatska pošta pustit će 17. rujna 2018. u optjecaj novu dječju poštansku marku "Čuvajmo naše šume". Motiv prigodne dječje poštanske marke je maštoviti prikaz ježa kao čuvara šume, navodi se u priopćenju HP-a.

Autorica prigodne marke je Lidija Novosel, dizajnerica iz Zagreba, dok je autorica predloška Marina Mohorovičić, učenica 2. razreda Osnovne škole Viktora Cara Emina iz Lovrana. Marke su tiskane u višebojnom ofsetnom tisku i u nakladi od 100 000 primjeraka. Nominalna vrijednost nove dječje marke iznosi 3,10 kuna, a marka je izdana u arku od 20 maraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Šume su jedno od najvećih prirodnih bogatstava Hrvatske. Naše su šume prirodne, mješovite, šume s bogatom i raznolikom vegetacijom u kojima uz stabla gospodarski važnih vrsta imamo i razne prateće vrste drveća, grmlja i prizemnog raslinja, gljiva te, naravno, brojne predstavnike faune – od najsitnijih insekata, preko vodozemaca i gmazova, velikog broja vrsta ptica do sitnih i krupnih sisavaca.

Šume u Hrvatskoj, osim gospodarskog značenja, imaju vrlo važnu ekološku, zaštitnu, rekreativnu i krajobraznu ulogu. S obzirom na to da su neprocjenjivo prirodno bogatstvo jer je Hrvatska nezamisliva bez svojih šuma, potrebna je stalna briga i zaštita šuma kao prirodnog i složenog ekosustava. Svatko od nas svojim odgovornim ponašanjem u prirodi i prema njoj treba doprinositi zaštiti prirode, odnosno šuma. Jedan od načina očuvanja i zaštite šuma je stručno i odgovorno gospodarenje koje podrazumijeva uzgoj i zaštitu šuma te sječu uz obvezu obnove šume na posječenim površinama. Važnu ulogu ima i protupožarna zaštita jer su, nažalost, velike površine stradale od požara, a kojima treba dugi niz godina da bi se na njima šuma obnovila. Sadnjom stabala na neobraslim površinama (pošumljavanjem) povećavamo površinu šumskih ekosustava.

Odgovornim ponašanjem u šumi, pravilnim gospodarenjem otpadom, neoštećivanjem stabala, drugih biljaka i čuvanjem životinja osiguravamo o(p)stanak naših prirodnih šuma i šumskih ekosustava.

Komentari