EK: Komunikacija o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

Europska komisija u četvrtak, 19. srpnja donijela je Komunikaciju u kojoj opisuje trenutačne pripreme za sve moguće ishode povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Naime, na dan 30. ožujka 2019. Ujedinjena Kraljevina istupit će iz EU-a i postati treća zemlja, što će se odraziti na građane, poduzeća i upravna tijela u Ujedinjenoj Kraljevini i EU-u.

Iz EK ističu kako su posljedice mnogobrojne – od novih kontrola na vanjskim granicama EU-a, valjanosti dozvola, potvrda i odobrenja izdanih u Ujedinjenoj Kraljevini do različitih propisa o prijenosu podataka.

Ovom se Komunikacijom, koja je odgovor na prošlomjesečni zahtjev Europskog vijeća (članak 50.) da se pojača pripravnost na svim razinama za sve moguće ishode, pozivaju države članice i privatni subjekti da ubrzaju pripreme.

Iako EU danonoćno radi na dogovoru o urednom povlačenju, povlačenje Ujedinjene Kraljevine nedvojbeno će uzrokovati poremećaje – primjerice u poslovnim lancima opskrbe – bez obzira na dogovor.

Budući da još nije izvjesno hoće li se do datuma povlačenja ratificirati sporazum o povlačenju i što će on sadržavati, institucije EU-a, države članice i privatni subjekti nastoje se što bolje pripremiti za povlačenje Ujedinjene Kraljevine.

U svakom slučaju, čak i ako se sklopi sporazum, Ujedinjena Kraljevina nakon povlačenja više neće biti država članica i više neće uživati iste pogodnosti. Stoga je iznimno važno pripremiti se na činjenicu da će Ujedinjena Kraljevina postati treća zemlja, čak i ako se postigne dogovor između EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Međutim priprema za povlačenje Ujedinjene Kraljevine nije samo odgovornost institucija EU-a. To je zajednički napor EU-a te nacionalnih i regionalnih tijela, a uključuje i gospodarske subjekte i druge privatne subjekte – svi se moraju bolje pripremiti za sve scenarije i preuzeti odgovornost za svoju specifičnu situaciju.

Komentari