Pet diploma dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta!

Hrvatska je bogatija za pet diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta... Pod budnim mentorskim okom prof.dr. Dubravke Kocijan Hercigonja, uz podršku članova komisije, prof. dr. Gordane Buljan Flander i prof. dr. Mirjane Graovac, svoje završne radove su obranile i diplome su zaslužno stekle: Bernarda Krnić, Dina Koren, Polona Bencun Gumzej, Sonja Oković i Mirjana Grabar Krulja.

"Ponosna do neba!!Ponosna što sam dio prve grupe integrativni psihoterapeut za djecu u RH!" - presretna nam kazuje dr. Bencun Gumzej, poznata zadarska psihoterapeutkinja.

Integrativna psihoterapija za djecu i adolescenata temelji se na uvažavanju i razumijevanje razvojnih faza djece i mladih, u nju su integrirani različiti terapijski pravci koji kroz humanistički integrativni pristup (Gestalt, Trans-akcionu analizu, Self psihologiju, intrasubjektivne teorije i teorije odnosa) pragmatično i prilagođeno samom djetetu, problemu i obitelji psihoterapijski pomaže razrješavanju teškoća i zastoja.

"Psihoterapija djece i adolescenata bitno se razlikuje od psihoterapije odraslih osoba, jer je uloga terapeuta puno kompleksnija u odnosu na psihoterapijski rad s odraslima. Osim uspostave povjerenja i odnosa s djetetom, terapeut mora izgraditi i suradnju s roditeljima jer o njoj ovisi prihvaćanje same terapije, a terapijske tehnike modificiraju se prema fazama razvoja djeteta, stupnju edukacije, o čemu ovisi i sam izbor tehnika. Uloga terapeuta u terapiji sa djecom i adolescentima vrlo je kompleksna jer terapeut kreira sigurnost, preuzima odgovornost za granice i etičnost samog procesa, a unutarnji psihički procesi djeteta i odnos s roditeljima unose se i u terapijski odnos" - pojašnjava nam psihoterapeutkinja iz Zadra.

Kroz terapiju se stvara novi odnos, različit od prijašnjih koji daje novu mogućnost za sve kasnije odnose, naglašava.

"S obzirom na specifičnosti djece i adolescenata terapijske tehnike se prilagođavaju fazi razvoja i djetetovoj osobnosti, ali i problemu koji donosi u terapiju. Posebna težina psihoterapije djece i mladih proizlaze iz djetetovih problema s motivacijom, manjom sposobnosti uvida i samopromatranja, kao i teškoćama vremenske perspektive, a treba kazati kako u radu s adolescentima otpor prema odraslima, koji su u skladu s svojom razvojnom fazom predstavlja još jednu prepreku za psihoterapeuta" - upoznaje nas liječnica i specijalistica školske i sveučilišne medicine s dugogodišnjim iskustvom u radu s mladima i obiteljima.

U Hrvatskoj je 2011. osnovana Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež (HITUDIM). Udruga je jedan od osnivača i član Europske interdisciplinarne asocijacije za psihoterapiju djece i adolescenata.

U 2016. godini HITUDIM mijenja svoje ime i proširuje područje djelatnosti te postaje Institut za psihoterapiju i savjetovanje djece, mladih i obitelji (Institut D.O.M.). Cilj Udruge je razvitak, promicanje, unapređenje, istraživanje i edukacija iz psihoterapije i savjetodavnog rada djece i adolescenata na području Republike Hrvatske, sa svrhom očuvanja mentalnog zdravlja i poboljšanja kvalitete života, obitelji, djece i mladih, kao i pravilnog razvoja samopouzdanja, razvijanja pozitivnih odnosa prema sebi i okolini što je preduvjet za zdravi mentalni razvoj djece i mladih.

Područje djelovanja Udruge je obrazovanje, znanost i istraživanje – strukovne udruge u području znanosti, istraživačkog rada i istraživanja.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge su: provođenje edukativnih aktivnosti s područja psihoterapije djece i adolescenata i psihoterapijskog savjetovanja djece i adolescenata putem predavanja, radionica i treninga; organiziranje savjetovališta i supervizija; provođenje preventivnih aktivnosti sa svrhom ranog prepoznavanja problema i intervencije u obitelji; edukacija i informiranje obitelji, a posebice mladih obitelji o značenju i ulozi roditelja u razvoju djeteta, te razvijanju privrženosti putem predavanja, radionica i publikacija. Također i organiziranje savjetodavne telefonske linije; provođenje edukativnih aktivnosti u području pomoći u učenju; provođenje edukativnih aktivnosti u području poremećaja u ponašanju, provođenje edukativnih aktivnosti u području neurorazvojnih poremećaja (ADHD-a, poremećaji iz autističnog spektra).

Isto tako i volonterstvo, jačanje socijalne mreže i kapaciteta djece i mladih u društvenoj zajednici; edukacija i informiranje odgajatelja u vrtićima, te nastavnika i učenika u školama putem predavanja, radionica i publikacija. Poticanje stručnog i znanstvenog rada kroz istraživanja; suradnja sa dječjim domovi, SOS dječjim selima i drugim ustanovama koje se bave djecom i mladima; suradnja s europskim udrugama; razvijanje interdisciplinarne suradnje sa tuzemnim i inozemnim srodnim udrugama u projektima koji se bave djecom i adolescentima s naglaskom na osiguranje optimalnih uvjeta razvoja svakom djetetu; razvijanje zajedničkih standarda u cilju zaštite prava djece i poboljšanja uvjeta za pravilan mentalni razvoj; informiranje stručne javnosti o savjetovanjima, edukacijama i predavanjima vezanim uz različite teme, a primjerene djeci, mladima, obiteljima i profesionalcima; informiranje stručne medicinske javnosti kroz suradnju s medijima.

"Osobe najodgovornije za dječji razvoj su njihovi roditelji, odgajatelji, učitelji i društvo u cjelini, koji često iz neznanja ili nedovoljnog znanja te iskrivljenih vjerovanja o tome što je dobro za dijete ne pomažu djetetu u njegovom razvoju; nisu poticajni, već često opstruirajući. Danas nažalost ima sve više usamljene i nesigurne djece, djece koja rješenje traže u uzimanju različitih sredstava ovisnosti, agresiji, depresiji, suicidu. Sve je više traumatizirane i zlostavljane djece, a kroz aktivnosti Instituta D.O.M. cilj nam je pomoći djeci u zdravom odrastanju i sretnom djetinjstvu, kroz brojne aktivnosti koje uključuju edukacije roditelja, učitelja i društva u cjelini, kao i osposobljavanje profesionalaca za rad s djecom, kroz različite edukacije namijenjene savjetodavcima i psihoterapeutima. Također, kroz rad Instituta razvijamo pristupe i tehnike rada s djecom s različitim problemima, kao što su traumatizirana djeca, djeca iz razorenih obitelji, djeca s različitim razvojnim problemima uključujući stručnjake s područja očuvanja mentalnog zdravlja djece i adolescenata" - ističe pak prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja.

Komentari