Na snagu stupila direktiva o krivotvorenim lijekovima

Krivotvorenje lijekova predugo je bilo ozbiljna prijetnja za javno zdravlje u EU-u.

Od 9. veljače na snagu su stupila nova pravila o sigurnosnim oznakama na lijekovima koji se izdaju na recept i koji se prodaju u EU-u.

Od sada će proizvođači lijekova na kutije lijekova koji se izdaju na recept morati stavljati 2-D crtični kod i zaštitu od otvaranja.

Ljekarne (uključujući one na internetu) i bolnice morat će provjeravati autentičnost lijekova prije nego što ih izdaju pacijentima. To je završni korak u provedbi Direktive o krivotvorenim lijekovima donesene 2011. u cilju osiguravanja sigurnosti i kvalitete lijekova koji se prodaju u EU-u.

Lijekovi proizvedeni prije subote 9. veljače 2019. koji nemaju sigurnosne oznake mogu ostati na tržištu do isteka roka valjanosti.

No, temeljem novog sveobuhvatnog sustava provjere, ovlaštene osobe, konkretno ljekarnici i bolničko osoblje, morat će u cijelom lancu opskrbe provjeravati autentičnost proizvoda.

Novim će se sustavom državama članicama omogućiti da lakše prate pojedinačne lijekove, posebno ako neki od njih izaziva zabrinutost.

Komentari