Prenoseći brodove preko Iža Uskoci nadmudrili Mlečane

Prije 410 godina, božićni dani u zadarskom arhipelagu bili su u znaku velike bitke. Mletačka mornarica vjerovala je kako će napokon iskorijeniti Uskoke. No, na isti način kao što su Osmanlije osvojile današnji Istanbul, prenoseći brodove po suhom i senjski ratnici su nadmudrili neprijatelje koji su ratovali pod zastavom sv. Marka.

Na tu, u našem narodu pomalo zaboravljenu bitku, podsjetio nas je Splićanin Valter Firić. Naime, umirovljeni profesor podijelio je s nama priču o odvažnom potezu Uskoka, koji pojedini povjesničari negiraju, no ovaj iški zet se poziva na spise Mletačke Republike koji nedvojbeno dokazuju da su Uskoci prenijeli lađa preko Iža i tako izbjegli mletačkoj odmazdi.

Klopka

Profesor Firić, tako nam prepričava zanimljivu povijesnu crticu:

"Uskoci su bili neustrašivi pomorci, gospodari oluja i mora, koji su samo hrabrošću mogli opstati između tadašnje dvije sile, Mletačke Republike i Osmanskog carstva. Da bi preživjeli, išli su u osvajačke pohode s kojih su se vraćali natovareni bogatim plijenom. U jedan takav pohod krenuli su i u prosincu 1604. godine, kad je skupina Uskoka pod vodstvom Jure Vranjanina, na osam lađa otplovila iz Senja prema jugu. U prolazu kroz Ljubačka vrata, između kopna i Paga, zauzimaju mletačku utvrdu. Na daljnjem putu, susreću ribare kojima oduzimaju 10 leuta, da bi u njima prevezli plijen koji će oteti. Iskrcavaju se u uvali Grebaštica, te kreću preko šibenskog područja u pljačku turskih posjeda, te su prikupili oko 15.000 grla stoke. Kad su se vratili do lađa, shvatili su da neće moći prevesti sav plijen, pa otimaju još dva leuta. Stoku su poklali, te s osam svojih lađa i 12 otetih leuta, kreću natrag prema Senju.

Za novi pohod Uskoka po turskom teritoriju saznao je i generalni providur za Dalmaciju Andrea Gabrielli. Saznaje i za put koji će se vratiti, te je odlučio raskrstiti s Uskocima i postaviti im zasjedu. Gabrielli naređuje da iz Zadra, 22. prosinca isplovi osam brodova s 400 ljudi, te da Uskocima blokiraju put u tjesnacu Veli Ždrelac, između Ugljana i Rivnja. Uskoci su na vrijeme uočili zasjedu, te su promijenili kurs. Mlečani kreću za njima u potjeru. Uskoci su tad, uz obalu Ugljana, podno tvrđave sv. Mihovil nasukali svoj brod i tako zapriječili put neprijateljima, time su dobili na vremenu, dok su ovi pročistili prolaz. Uskoci skreću prema Ižu, i uplovljavaju u jednu manju uvalu, vjerojatno Vodenjak. Tu su se usidrili i potražili sklonište. Ubrzo stižu i Mlečani, ali brojni Uskoci odolijevaju njihovom oružanom napadu, koje su predvodili albanski plaćenici.

Jači i od bure

Mlečani shvaćaju da nisu dovoljno jaki, te javljaju u Zadar, tražeći pomoć. Gabrielli se tad i sam upućuje u boj, s još 400 vojnika i građana i šest galija. Te noći je zapuhala jaka bura, a Mlečani ne mogu u napad, već providur naređuje da dvije galije i naoružani brodovi paze na položaj Uskoka, dok se ostatak mletačke sile smjestio u veću uvalu, vjerojatno Bršanj.

Bura je nastavila puhati, još dva dana, na Badnjak i Božić. U borbi s hladnoćom Uskoci pale vatru uz koju su pjevali i smišljali taktiku za izvlačenje. U noći s Božića na blagdan sv. Stjepana, uz vatru je ostala tek nekolicina Uskoka, pjevajući i obmanjujući Mlečane, koji su bili uvjereni da ih drže u klopci. Ostatak Uskoka, uz nadljudski je napor, svojih sedam lađa prebacio na drugu stranu otoka, vukući ih preko vesla leuta, posječenih maslinovih grana i zaplijenjenog mesa. S tek manjim dijelom mesa i sad sedam, od svojih osam lađa s kojima su krenuli iz Senja, Uskoci su po okriljem noći otplovili. Zameli su trag tako što su brodove vukli i preko tjesnaca Mali Ždrelac koji tad još nije bio prokopan. Kad je svanuo 26. prosinca i vjetar popustio, Mlečani su krenuli u napad. No na njihove napade nitko nije odgovarao. Uskoci su ih nadmudrili tako što su iza zidova namjestili kape da izgledaju kao da su tamo, a grane su izdaleka nalikovale na puške.

Ljuti providur u Zadar se vratio s 11 leuta koje su Uskoci zaplijenili, hvaleći se svojim podvigom, a vojnicima je naredio da ništa ne govore o sramoti, podmitivši ih mesom s leuta. Da bi se osvetili za izgubljeni plijen, Uskoci su kod Osora osvojili mletačku fregatu koja je prevozila 40.000 dukata s Brača u Veneciju, kapetana su oslobodili te su mu rekli da poruči Gabrielliu kako je ovo naplata za meso koje im je oduzeo.

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano