Za besplatnu pravnu pomoć lani potrošeno 3,3 milijuna kuna

Primarnu pravnu pomoć, koja se odnosi na pravno savjetovanje i pravnu zaštitu u postupcima pred javnopravnim tijelima, pružaju organizacije civilnog društva, pravne klinike i uredi državne uprave u županijama.

Pružatelji primarne pravne pomoći u 2018. godini pružili su pravnu pomoć u ukupno 20.281 slučajeva. Od navedenog broja najveći dio se odnosi na pravnu pomoć koju su pružile organizacije civilnog društva, ukupno 15.228 slučajeva, navodi se u izvješću.

Sekundarna pravna pomoć se odnosi na ostvarenje pravne zaštite u građanskim i upravnim sudskim postupcima te na oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi. Pravnu pomoć u građanskim i upravnim sudskim postupcima pružaju odvjetnici i kako je kazao resorni ministar Dražen Bošnjaković, najveći broj slučajeva sekundarne pravne pomoći odnosi se upravo na zastupanje odvjetnika u građanskim i drugim postupcima.

U 2018. godini zaprimljeno je ukupno 6.779 zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći, od čega je odobreno ukupno 4.638 zahtjeva. Ukupno planirana financijska sredstva za organiziranje i pružanje besplatne pravne pomoći u 2018. godini iznosila su 4.012.000,00 kuna. Od ukupno planiranih sredstava za organiziranje i pružanje besplatne pravne pomoći za pružanje primarne pravne pomoći isplaćen je iznos od 1.271.974,70 kuna, a za pružanje sekundarne pravne pomoći isplaćen je iznos od 2.032.485,63 kune.

Prema podacima Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, podneseno je ukupno 229 zahtjeva za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći, od čega je odobreno njih 185. Uz manji broj odbijenih ili obustavljenih, brojka odobenih još nije konačna obzirom da je na dan 31. prosinca još njih 18 bilo u fazi odlučivanja. Prema vrstama postupaka najviše je besplatne pravne pomoći sekundarnog tipa pruženo u postupcima iz obiteljskih odnosa te u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine.

Komentari