Račun za struju nakon godine dana odlazi u zastaru

Prebirući po računima našli ste stari HEP-ov račun iz 2011. godine. Prva reakcija vam je bila, pa ja sam dužan, i odmah ste pojurili platiti račun.

Prema drugom scenariju, vi taj račun kad nađete, bacite u smeće i kažete, ako ga nisam platio do sada, neću ni od sada. I u oba slučaja ćete biti u krivu.

U ovom slučaju, vaš je račun otišao u zastaru i ne trebate ga platiti, ali o tome morate obavijestiti HEP.

Rok od osam dana

Naime, prema Zakonu o obveznim odnosima, zastara za TV pretplatu, račune za mobitel, telefon, smeće, vodu i struju zastara nastupa nakon godine dana.

Stoga, ako je rok naplate računa za struju bio 16. rujna 2011., ovrha je počela teći 17. rujna iste godine, a 17. rujna 2012. račun je otišao u zastaru. Ako HEP sad shvati da mu dugujete određeni iznos i pokrene ovršni postupak, kao potrošač morate staviti prigovor zastare, jer to neće napraviti niti sudac, a ni javni bilježnik. I to morate učiniti u roku od osam dana otkad ste primili rješenje o ovrsi. Ako ste rješenje primili u srijedu, dan nakon toga je prvi dan, a četvrtak nakon tjedan dana je zadnji dan, stoga budite ažurni i reagirajte na vrijeme. Prigovor ne morate osobno donijeti javnom bilježniku, nego ga možete poslati poštom. Šaljite ga preporučenom poštom kako bi vam ostao dokaz da ste prigovor poslali u roku od osam dana. Dakle, ako prigovor šaljete poštom, morate ga poslati u roku od osam dana, i za to imati dokaz, nije vam bitno kad će on stići bilježniku.

Ako prigovor o zastari ne pošaljete u navedenom roku, HEP će vam sjesti na račun i uzeti novce, nema veze što je račun zastario, i mogućnosti povrata novca nema.

Nakon što uložite prigovor o zastari, bilo osobno, bilo poštom, javni bilježnik cijeli slučaj šalje na sud, koji će ako je prigovor zakonski osnovan, tj. ako je račun stvarno u zastari i obustaviti ovršni postupak koji se vodi protiv vas. Rok od godine dana odnosi se samo na kućanstva, dok je rok zastare računa za struju za poduzetništvo tri godine.

Sve morate sami

Rješenje o ovrsi trebate razlikovati od opomene koju HEP šalje dužnicima, na opomeni će vam pisati do kojeg roka morate platiti račun ili će vam isključiti struju. Ako smatrate da su računi koje oni spominju kao neplaćene otišli u zastaru, do navedenog roka otiđite u HEP i uložite prigovor da su računi otišli u zastaru, za cijeli iznos, ili za dio, ako smatrate da su dugovanjem obuhvaćeni i računi novijeg i starijeg datuma.

No situacija koja se ne smije zanemariti je i ona koju HEP prakticira kad su u pitanju dužnici s većim iznosima. Premda nam se to ponekad ne čini, HEP zna biti vrlo socijalno osjetljiv te može izići u susret građanima te im omogućiti da to dugovanje plate u više rata. Stoga iako ste dužnici, neće vam isključiti struju, samo rate morate dalje redovito plaćati. Tad se mijenja rok naplate. I ako nakon nekog vremena shvatite da u toj sumi dugovanja imate račune starije i od godinu dana koji su sad već otišli u zastaru, neće vam puno pomoći, jer se rok naplate promijenio, i to ste trebali uočiti kad ste se dogovarali s HEP-om o otplati dugovanja. Stoga se morate držati zadanog roka otplate ako ne želite da vam iskopčaju struju. Znači, poruka svega je da sami morate reagirati ako je vaš račun u zastari, to neće učiniti nitko umjesto vas.

Više o zastarama pročitajte ovdje:

Građani, ne plaćajte zastarjele račune

Zastara za komunalnu naknadu nakon tri godine

Ne padajte na ovrhe, provjerite je li račun za telefon u zastari

Zastarijevaju i računi za osiguranje

Račun za pričuvu zastarijeva nakon tri godine

Zastara poreznih obveza, ali i prava nakon tri godine

Komentari