Novim eurozastupnicima 8.757 eura plaće i tisuće eura naknada

Nakon tek minulih izbora za zastupnike u Europskom parlamentu mnogi se još uvijek pitaju zašto je baš za ove izbore bio toliko velik interes naših političara i to toliki da je za 11, odnosno 12 pozicija bilo prijavljeno čak 396 kandidata na 33 liste.

Između ostalog jedan od razloga je i velika plaća od preko 65 tisuća kuna. No osim povelike plaće i dnevnica koje iznose čak 320 eura, tu su i plaćeni troškovi putovanja, stanovanja, prehrane i slično. Ništa manje značajna nije prilika za zapošljavanje dodatnog osoblja s također visokim plaćama na pozicijama asistenata, za što mogu potrošiti dodatnih 25.000 eura mjesečno.

Plaće i mirovine

Prema posljednjim podacima samog Europskog parlamenta o plaćama i mirovinama, a prema jedinstvenom Statutu za zastupnike koji je na snazi od srpnja 2009. godine, svi zastupnici primaju jednaku plaću. U skladu s tim, prije odbijanja poreza plaća eurozastupnika iznosila je 8.757 eura u srpnju 2018. godine, te se ista isplaćuje iz proračuna parlamenta.

"Osim toga, većina država članica obvezuje svoje zastupnike da plate dodatni nacionalni porez u svojoj matičnoj zemlji. Konačna plaća, nakon oporezivanja, za pojedinog zastupnika stoga ovisi o pravilima oporezivanja u matičnoj državi članici. Plaća zastupnika iznosi 38,5 posto osnovne plaće suca na Sudu Europske unije, što znači da zastupnici ne odlučuju sami i ne mogu odlučivati o iznosu svoje plaće" - ističe se na stranicama EU Parlamenta.

Treba napomenuti kako postoje i iznimke pa tako zastupnici koji su obnašali dužnost prije donošenja Statuta, mogu zadržati prijašnja pravila o jednakim plaćama u nacionalnom parlamentu, kao i naknadama i mirovinama te ostalim pravima. Naravno, čak i da imamo eurozastupnika iz tog vremena, teško da bi itko od njih zadržao plaće u visini plaća koje dobivaju zastupnici u našem Saboru. Koliko god se nama u Hrvatskoj plaća naših zastupnika činila velikom, ova u EU parlamentu, skupa s nemalim naknadama, daleko je "masnija".

Osim plaće, eurozastupnici imaju pravo i na “euro-mirovinu”, a za razliku od ostatka radnih ljudi, doduše ovisno od zemlje do zemlje, tu mirovinu mogu i ranije koristiti. Tako će naši eurozastupnici pravo na mirovinu ostvariti već sa 63 godine života, dok mi ostali moramo za redovnu mirovinu raditi do 67 godina. Mirovina im iznosi 3,5 posto plaće za svaku punu godinu mandata, ali ne smije premašiti 70 posto plaće eurozastupnika. Dakle, ukoliko odrade punih pet godina mandata, naši će eurozastupnici od strane EU parlamenta imati pravo na mirovinu koja iznosi 17,5 posto plaće. U slučaju da plaća ostane na spomenutih 8.757 eura, mirovina bi iznosila 1.532 eura ili oko 11,5 tisuća kuna.

Troškovi i naknade

Kako se navodi na službenoj stranici Europskog parlamenta, zbog izbivanja iz kuće i matične zemlje zastupnici imaju pravo na niz naknada za nadoknadu troškova koji nastaju zbog tog ozbivanja. Tako za putne troškove za sudjelovanje na sjednicama imaju pravo na povrat troškova do najvišeg iznosa cijene poslovnog ili sličnog razreda avionske karte, putovanja vlakom ili 0,53 eura po kilometru za putovanje automobilom. Uz ovu posljednju opciju putovanja automobilom trošak se podmiruje do najviše tisuću kilometara, tako da teoretski za to putovanje zastupnik može dobiti naknadu od 530 eura.

Kako se većina sjednica EU parlamenta, od onih plenarnih do sjednica odbora i klubova, održava u Bruxellesu ili Strasbourgu, tim su putni troškovi zastupnika doista realni, a da novac doista ide za troškove puta zastupnici moraju potvrditi prilaganjem računa. Uz to, na ime putovanja podmiruju im se i fiksne naknade obzirom na udaljenost i trajanje putovanja, kojima se pokrivaju troškovi cestarina, prtljage, rezervacija i slično.

Za putovanja izvan matične zemlje, u slučaju naših zastupnika - izvan Hrvatske, u okviru obavljanja službene dužnosti i u druge svrhe poput prisustvovanja raznim konferencijama i slično, zastupnici mogu dobiti povrat putnih troškova i drugih troškova u vezi s putovanjem u najvišem iznosu od 4.454 eura godišnje, dok još za troškove putovanja unutar svoje zemlje mogu dobiti naknadu za troškove putovanja koji su drukčiji za svaku zemlju.

Sljedeća naknada je dnevnica, odnosno paušalni iznos od 320 eura koji se pokriva trošak smještaja i povezani troškovi za svaki dan službenog puta Bruxellesu ili Strasbourgu, pod uvjetom da se potpišu na popis nazočnih. Naknada pokriva troškove hotela, hrane i ostale troškove. Zanimljivo je kako EU parlament dodatno osigurava da se ovaj trošak isplaćuje svrhovito, jer osim što se moraju potpisati na popis nazočnih, ukoliko na dane glasovanja propustre više od polovice poimeničnih glasovanja, isplaćuje im se tek polovica dnevnice. Pola dnevnice od 320 eura se isplaćuje i za slučajeve sjednica izvan EU, dok se iznosi hotelskih računa u tom slučaju podmiruju zasebno.

Još jedna paušalna naknada je ona za opće troškove poput najma ureda i troškovi vezani uz vođenje istog, telefonski troškovi i pretplate, aktivnosti zastupanja, telefona, računala, organizacije konferencija, izložbi i slično. Godišnja naknada u 2019. godini za ovu namjenu iznosi 4.513 eura mjesečno, a opet se nesudjelovanje na sjednicama kažnjava neisplatom polovice te naknade u slučaju da neopravdano izostanu s polovice plenarnih sjednica.

Tu su još i naknade za troškove liječenja koje EU parlament pokriva do dvije trećine, naknada za kraj mandata u iznosu njihove plaće, koja se isplaćuje u trajanju od mjesec dana za svaku godinu mandata, no najviše do dvije godine. I ovdje EU osigurava da se naknada ne daje bez uvjeta, pa tako zastupnik od te naknade mora odbiti iznos koji prima za plaću u nekom drugom parlamentu ili u nekom javnom uredu, a oni koji imaju pravo na mirovinu moraju birati između mirovine i ove naknade.

Od ostalih prava zastupnici imaju pravo na korištenje službenih vozila Parlamenta kad su na službenim putovanjima u Bruxelles i Strasbourg, a u tim gradovima imaju pravo i na opremljene urede. No, osim prava na plaćene troškove ureda, eurozastupnici imaju pravo i na plaćene troškove osoblja koje im pomaže u radu, pa tako neki zapošljavaju i po četiri asistenta, te drugo osoblje, čije plaće i troškove također podmiruje proračun EU parlamenta. Za plaće asistenata koje sami biraju, pa tako mnogi od njih biraju rodbinu ili prijatelje, svaki eurozastupnik može potrošiti mjesečno gotovo 25.000 eura, no taj novac se ne isplaćuje njima niti njihovim uredima, već direktno asistentima kao plaća. Na koncu jasno je kako je pozicija koju na ovim izborima osvajaju hrvatski političari jedna od najunosnijih koja se može ostvariti u politici, a ne samo da je mjesečna plaća s troškovima viša od godišnje prosječne plaće u Hrvatskoj, već nakon samo pet godina mandata eurozastupnici imaju pravo na mirovinu koja je opet pet puta veća od prosječne.

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano