Ne padajte na ovrhe, provjerite je li račun za telefon u zastari

Nakon što primite rješenje o ovrsi, a vi smatrate da je račun u zastari, prigovor morate podnijeti u roku od osam dana od primitka rješenja. Prigovor možete donijeti osobno javnom bilježniku koji vodi postupak ovrhe ili ga jednostavno poslati poštom

Možda toga niste niti svjesni, no velik dio vaših poznanika je pod ovrhom. Naime neplaćeni računi teleoperaterima jedan su od najčešćih uzroka ovrha kod fizičkih osoba. Razlog toga je što su kompanije koje se bave telekomunikacijama agilnije u istjerivanju dužnika.

Računi za telefon šalju se mjesečno prema potrošnji, ako do slanja idućeg računa niste platili prethodni, teleoperater će vas odmah na to upozoriti. Ako se na račun i opomenu o dugovanju ne žalite u kratkom roku, najčešće mjesec dana, teleoperateri će pokrenuti ovršni postupak.

Prema Zakonu o obveznim odnosima, zastara za račune za mobitel i telefon nastupa nakon godine dana. Dakle, imate račun, kojeg ste trebali platiti do 15. listopada 2012., već sutradan za njega je počela teći zastara. Ako ga niste platili do 16. listopada 2013. godine, a teleoperater nije pokrenuo ovršni postupak, niti nemojte jer je on pao u zastaru.

Ako teleoperater sad, nakon više od godine dana shvati da mu vi ipak dugujete i pokrene ovršni postupak, vi sami morate uložiti prigovor o zastari. I to je ono najbitnije, vi se sami morate pozvati na zastaru, nitko to neće učiniti umjesto vas. Nakon što primite rješenje o ovrsi, a vi smatrate da je račun u zastari, prigovor morate podnijeti u roku od osam dana od primitka rješenja.

Prigovor možete donijeti osobno javnom bilježniku koji vodi postupak ovrhe ili ga jednostavno poslati poštom. Savjetujemo da ga šaljite preporučenom poštom kako bi vam ostao dokaz da ste prigovor poslali u roku od osam dana. Kad prigovor šaljete poštom, bitno je da ga pošaljete u navedenom roku od osam dana, nije vam bitno kad će on stići bilježniku, a vama će ostati dokaz da ste ga poslali.

Ako ne pošaljete prigovor, ovrhom će vam biti s računa skinuti novce koje dugujete, uvećane za troškove postupka.

Nakon što vam uzmu novce, povrata novca nema. Vaš prigovor o zastari računa javni bilježnik šalje na sud, koji će, ako je prigovor zakonski osnovan, tj. ako je račun stvarno u zastari, obustaviti ovršni postupak koji se vodi protiv vas.

Ako sumnjate da imate neko dugovanje prema teleoperateru, koje je u zastari, a oni vam ne šalju opomenu ili rješenje o ovrsi, idite kod njih i istražite to i uložite prigovor o zastari. Možda je već i doneseno rješenje o ovrsi, koje nije stiglo na vašu adresu. Tada se na tražbinu/dug koja je utvrđena pravomoćnim i ovršnim rješenjem o ovrsi primjenjuje zastarni rok od deset godina, a koji počinje teći od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi. Što znači da vam u periodu od deset godina nakon što je počeo teći rok zastare mogu bilo kad sjesti na račun i uzeti novce koje dugujete, naravno naplatit će vam i trošak postupka. Rok zastare od godinu dana odnosi se samo na fizičke osobe, dok je rok zastare kod fizičkih osoba tri godine.

Više o zastarama pročitajte ovdje:

Građani, ne plaćajte zastarjele račune

Zastara za komunalnu naknadu nakon tri godine

Račun za struju nakon godine dana odlazi u zastaru

Zastarijevaju i računi za osiguranje

Račun za pričuvu zastarijeva nakon tri godine

Zastara poreznih obveza, ali i prava nakon tri godine

Komentari