Do 20. siječnja prijavite plaćanje PDV-a po naplaćenom računu

Početak nove godine donijet će novinu koju brojni poduzetnici godinama zazivaju - naplatu PDV-a po naplaćenom, a ne izdanom računu. Novi model obračuna moći će primjenjivati svi s ukupnim godišnjim prometom do 3 milijuna kuna. Dakle, pravilo će od 1. siječnja vrijediti i za male i srednje poduzetnike, i obrtnike (jer dio njih je također plaćao PDV po izdanom računu).

Problemi za proračun

Vlada je još u rujnu predstavila Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, najavivši tada kako će ova odluka izravno utjecati na poslovanje oko 140 tisuća obrtnika i malih poduzetnika. S razlogom se očekuje da će se ovom mjerom olakšati poslovanje i omogućiti bolja likvidnost, a time i redovito plaćanje radnika, podmirivanje obaveza prema dobavljačima i plaćanje PDV-a iz vlastitih sredstava, umjesto kreditima. Izmjene zakona pozdravili su i poduzetnici. „Izmjena ovog Zakona sigurno će omogućiti da desetak tisuća tvrtki nema problema s likvidnosti, da se ne zatvaraju, već da im bude olakšano poslovanje. Budući da je ovakva praksa prisutna i u drugim zemljama EU sigurno je da će utjecati na konkurentnost našeg poduzetništva.“ - branio je izmjene zakona ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras koji je ujedno i inicijator ove promjene. Naime, dio ekonomskih analitičara i stručnjaka nije s oduševljenjem dočekao promjene zbog straha za državni proračun.

Maras je pojasnio - „Nitko nikome ništa ne oprašta, prihod u proračun će doći, ali nešto kasnije nego što je trebao. Mislim da je generalno puno veća korist u tome da će 10-ak tisuća tvrtki imati manje problema s likvidnosti, neće dolaziti pod ovrhe i neće morati strahovati za poslovanje, nego što će država pričekati neki svoj prihod tri mjeseca.“

Potrebna prijava Poreznoj

Izmijene zakona su donijele i još jednu novinu, a to je dizanje visine godišnjeg praga prihoda za plaćanje PDV-a po naplati kod obrtnika i poduzetnika s dva na tri milijuna kuna godišnje (bez PDV-a).

Prema procjenama, do 1. siječnja oko 140 tisuća obrtnika i malih poduzetnika u Hrvatskoj moći će odabrati žele li PDV plaćati po izdanoj ili naplaćenoj fakturi. Vremena za razmišljanje nemaju previše jer je zakonom određen rok do kojeg se trebaju odlučiti za jedan od ta dva modela. Naime, ove godine iznimno, do 20. siječnja 2015. godine obrtnici i mali i srednji poduzetnici nadležnoj Poreznoj upravi trebaju dostaviti pisanu izjavu o prelasku na sustav prema naplaćenim računima. Obrazac ne postoji, već svaki poduzetnik ili obrtnik mora sam napisati izjavu, u koji će navesti osnovne podatke (ime, prezime, naziv tvrtke/obrta, OIB, te će napisati kako od 1. siječnja započinje s postupkom oporezivanja prema naplaćenim naknadama).

Izmjene Zakona omogućavaju i obrnutu situaciju, tj. da se oni poslovni subjekti koji su PDV plaćali po naplaćenim računima, prijeđu na plaćanje PDV-a po izdanom računu, tj. obavljenoj isporuci.

Donosimo vam neke od najvažnijih zakonskih članaka iz ​Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 143/14):

Članak 125.i

-(1) Porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.

Članak 125.k

-(1) Porezni obveznik iz članka 125.i stavka 1. ovoga Zakona koji želi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama mora najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine podnijeti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o početku primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

-(2) Porezni obveznik koji dostavi izjavu o primjeni postupka oporezivanja prema naplaćeni naknadama iz stavka 1. ovoga članka može primjenjivati taj postupak od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine i time se obvezuje na primjenu toga postupka na rok od tri godine. Ako porezni obveznik, čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, u roku iz stavka 1. ovoga članka ne obavijesti nadležnu ispostavu Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da i dalje primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

-(4) Ako nadležna ispostava Porezne uprave utvrdi da podaci koje je porezni obveznik naveo u izjavi iz stavka 1. ovoga članka nisu bili točni, može poreznom obvezniku zabraniti primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama i o tome donosi rješenje, pri čemu žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

-(5) Porezni obveznik koji je primjenjivao postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u prijavi PDV-a za prvo razdoblje oporezivanja nakon prelaska na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama mora iskazati sve obavljene, a nenaplaćene isporuke prije promjene načina obračuna PDV-a kao naplaćene te ima pravo odbiti PDV sadržan u primljenim isporukama koje nije platio do promjene načina obračuna PDV-a.

-(6) Porezni obveznik iz stavka 5. ovoga članka mora nadležnoj ispostavi Porezne uprave kao prilog uz prijavu PDV-a za prvo razdoblje oporezivanja nakon prelaska na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama dostaviti popis svih izdanih, a nenaplaćenih računa i svih primljenih, a neplaćenih računa do promjene načina obračuna PDV-a.

Članak 39.

-(1) Porezni obveznici sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u 2014. godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, koji žele početi primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015., moraju o tome najkasnije do 20. siječnja 2015. dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

-(2) Porezni obveznici koji su do 31. prosinca 2014. obračunavali PDV prema naplaćenim naknadama mogu do 20. siječnja 2015. dostaviti pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave da od 1. siječnja 2015. žele obračunavati PDV prema obavljenim isporukama.

-(3) Ako porezni obveznici iz stavaka 1. i 2. ovoga članka do 20. siječnja 2015. ne dostave pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da od 1. siječnja 2015. primjenjuju postupak obračuna PDV-a koji su primjenjivali i u 2014. godini.

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano