Potpisan sporazum o sufinanciranju izgradnje doma i menze
Foto Vladimir Jurićan

Prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru i dr. med. Branko Dukić, gradonačelnik Grada Zadra, potpisali su u petak, 22. svibnja 2020. Sporazum o sufinanciranju troškova gradnje u provedbi projekta Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru.

U svrhu provedbe projekta izgradnje studentskog doma i restorana s kolnim prilazom, koji se sufinancira iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru K.K.09.1.2.01.0015, Gradsko vijeće Grada Zadra je na Zamolbu Sveučilišta u Zadru za sufinanciranje projekta od 14. listopada 2019. donijelo Odluku o sufinanciranju troškova gradnje u provedbi projekta "Studentski smještaj i prehrana u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru" na sjednici održanoj 14. studenoga 2019. godine.

Odlukom je određeno da će Grad Zadar sufinancirati ovaj projekt u ukupnom iznosu od 6.236.223,70 kn. Ta je odluka donesena jednoglasno te je time zaokružena financijska konstrukcija za ovaj iznimno važan projekt za Sveučilište u Zadru i za Grad Zadar.

U skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Zadra, u prostorijama Sveučilišta u Zadru u petak je održano i spomenuto potpisivanje Sporazuma ukupne vrijednosti 81.068.738,85 kn.

Prilikom potpisivanja sporazuma, gradonačelnik je u ime Grada zahvalio rektorici što je zatražila pomoć.

"Time ste omogućili meni i Gradskom vijeću da izglasamo ovu odluku, kojom samo potvrđujemo ono što Grad smjera za budućnost: biti sveučilišni grad i podupirati razvoj Sveučilišta kao nasušnu potrebu grada. Smatram da se Sveučilište ne smije prestati razvijati. Još jednom zahvaljujem na prilici da pomognemo Sveučilištu, što ćemo nastaviti i u budućnosti" - rekao je.

Rektorica Vican je izjavila: "Za mene je ovo veliki poticaj. Raditi, biti na čelu Sveučilišta u Zadru kada imate one, kao Grad Zadar, koji su sveučilište stavili u svoju strategiju kao razvojni cilj, tako da iskazujem zadovoljstvo i zahvaljujem gradonačelniku na vrlo brzoj reakciji i na potpori kojom sve ciljeve za razvoj i napredak Zadra ostvarujemo zajedno."

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano