Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela

Povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela koji se obilježava svake godine 22. veljače, u petak, 21. veljače 2020. je na Županijskom sudu u Zadru održan Okrugli stol na temu Međusektorska suradnja na temu zaštite i podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja u organizaciji Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru.

Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnik Ministarstva pravosuđa Uprave za kazneno pravo, suci Županijskog suda u Zadru, suci Kaznenog odjela i Prekršajnog odjela Općinskog suda u Zadru, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru, zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Zadru, ravnateljica i djelatnice Centra za socijalnu skrb Zadar, rukovoditelji i policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske, Službe kriminalističke policije, Službe policije, Postaje prometne policije Zadar, I Policijske postaje Zadar, II Policijske postaje Zadar, policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske, voditeljica Ureda za probaciju, te predstavnica Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Cilj ovog okruglog stola bila je razmjena iskustava u proteklom razdoblju između sudionika okruglog stola s ciljem unaprjeđenje sustava sveobuhvatne podrške i stručne pomoći žrtvama kaznenih djela i prekršaja u skladu sa Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH (NN 75/2015) i Direktivom 2012/29/EU. Posebna pozornost posvećena je ostvarivanju zajedničke i koordinirane suradnje svih nadležnih tijela i ustanova radi provedbe osiguranja prava žrtava sukladno Zakonu o kaznenom postupku te potrebi umrežavanja nadležnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva kroz provedbu zajedničkih sastanaka i stručnih edukacija.

Razgovaralo se o provedbi pojedinačne procjene žrtve od strane tijela prethodnog i kaznenog postupka, o postupanju državnog odvjetništva kod ispitivanja žrtava kaznenih djela, o pravu oštećenika na postavljanje imovinsko pravnog zahtjeva i mogućnosti ostvarivanja istog u kaznenom postupku te o pravu žrtve na novčanu naknadu sukladno Zakonu o novčanim naknadama žrtvama kaznenih djela.

Djelatnice Centra za socijalnu skrb Zadar govorile su o djelokrugu rada Odjela za odrasle osobe, djelokrugu rada Odjela za djecu, mladež i obitelj te o radu Obiteljskog centra CZSS s žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja. Prisutni su upoznati i sa radom Županijskog tima Zadarske županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Svoj doprinos u pogledu pomoći žrtvama kaznenih i prekršajnih djela s obilježjima nasilja objasnila je i predstavnica Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zadarske nadbiskupije. Na okruglom stolu predstavljen je i novi nacionalni projekt „Lily“, kojeg je nositelj MUP, Ravnateljstvo policije sa partnerima. Projekt je usmjeren na prevenciju nasilja nad ženama.

Nakon održanih izlaganja i rasprave, razmijenjena su iskustva i primjeri iz prakse važna za daljnji rad u ovom području, kako bi se u skladu sa zakonskim odredbama osigurala pravovremena i odgovarajuća pomoć i podrška žrtvama kaznenih djela i prekršaja.

Komentari