Završen prvi upisni rok, pogledajte gdje još ima slobodnih mjesta

Upisi na Sveučilište u Zadru vrše se ove godine online, zbog situacije s epidemijom koronavirusa.

Upisi studenata prve godine na jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe na preddiplomskoj razini na Sveučilištu u Zadru u akademsku godinu 2020./2021., u prvom upisnom roku, završeni su 29. srpnja 2020.

REDOVITI STUDIJI

U prvom upisnom roku popunjena su upisna mjesta na sljedećim jednopredmetnim redovitim studijima i planiranim upisnim kvotama:

-Informacijske tehnologije (20)

-Kultura i turizam (60)

-Nautika i tehnologija pomorskog prometa (40)

-Psihologija (35)

-Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (40)

-Sestrinstvo (45)

-Učiteljski studij (45).

Maturanti su iskazivali najveći interes za studij psihologije, ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, te sestrinstva, dok je manji interes bio za jednopredmetni studij arheologije, informacijskih znanosti i studij za učitelje u Gospiću. U prvom upisnom roku popunjena su upisna mjesta na sljedećim dvopredmetnim redovitim studijima:

-Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu (20)

-Hrvatski jezik i književnost (35).

Maturanti su iskazivali najveći interes za studij anglistike i pedagogije dok je interes maturanata za studije francuskog i talijanskog jezika i književnosti smanjen. Najmanji je interes maturanata za studije grčkog i latinskog jezika i književnosti. Za drugi upisni rok ostaje slobodnih mjesta na sljedećim jednopredmetnim redovitim studijima:

-Arheologija (26)

-Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa (14)

-Geografija (jednopredmetni); smjer: Primijenjena geografija (6)

-Hrvatski jezik i književnost (9)

-Informacijske znanosti (26)

-Menadžment (2)

-Podvodne znanosti i tehnologije (8)

-Povijest (8)

-Primijenjena ekologija u poljoprivredi (17)

-Učiteljski studij, Gospić (29)

Za drugi upisni rok ostaje slobodnih mjesta na sljedećim dvopredmetnim redovitim studijima:

-Anglistika (3)

-Etnologija i antropologija (10)

-Filozofija (16)

-Francuski jezik i književnost (44)

-Geografija; smjer: nastavnički (1)

-Grčki jezik i književnost (12)

-Latinski jezik i rimska književnost (21)

-Njemački jezik i književnost (27)

-Pedagogija (2)

-Povijest (2)

-Povijest umjetnosti (21)

-Ruski jezik i književnost (3)

-Sociologija (2)

-Španjolski jezik i književnost (9)

-Talijanski jezik i književnost (33)

-Talijanski jezik; smjer: prevoditeljski (10)

-Teološko-katehetski studij (16).

IZVANREDNI STUDIJI

U prvom upisnom roku popunjena je upisna kvota na jednopredmetnom izvanrednom studiju Informacijske tehnologije (10).

Maturanti su iskazivali najveći interes za studij Ranog predškolskog odgoja i obrazovanja te studij Menadžmenta, dok je manji interes bio za studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa, te Primijenjene ekologije u poljoprivredi. Za drugi upisni rok ostaje slobodnih mjesta na sljedećim jednopredmetnim izvanrednim studijima:

-Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa (29)

-Kultura i turizam (18)

-Menadžment (7)

-Nautika i tehnologija pomorskog prometa (27)

-Podvodne znanosti i tehnologije (11)

-Primijenjena ekologija u poljoprivredi (14)

-Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (6).

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano