Zastara za komunalnu naknadu nakon tri godine

Nakon isteka roka od tri godine zastarijevaju i tražbine zakupnine i najamnine, svejedno je li dogovoreno da se plaća povremeno, ili u jednom ukupnom iznosu. U istom roku zastarijeva i tražbina naknade štete

Jedan od razloga zašto smo se odlučili pisati seriju članaka o zastarama bio je slučaj iz jedne priobalne Općine u blizini Zadra koja je prije nekoliko godina smislila rješenje kako zakrpati svoj šuplji proračun. Građanima su mahom slali rješenja o ovrsi za komunalnu naknadu. Kako su zaokružili vrijeme od više godina većina građana dobila je rješenje za dugovanje od nekoliko tisuća kuna. Osim što je dobar dio građana koji račune čuva više godina uspio dokazati kako su te račune platili te ih nisu mislili plaćati duplo, drugi dio građana, pogotovo starije stanovništvo u strahu od ovrhe platio je račune. Tek rijetki su se sjetili kako su računi stariji od tri godine, te su otišli u zastaru.

Prema Zakonu o obveznim odnosima zastara za povremena davanja, među kojima su i računi za komunalne usluge, nastupa tri godine od dana dospijeća svakog pojedinog davanja, doslovno rečeno, ako je na računu pisalo da ga trebate platiti 15. studenoga 2006. godine, zastara je nastupila 16. studenoga 2009. godine. U Zakonu o obveznim odnosima tako stoji “Tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, pa bilo da se radi o sporednim povremenim tražbinama, kao što je tražbina kamata, bilo da se radi o takvim povremenim tražbinama u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je tražbina uzdržavanja, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakoga pojedinog davanja. Isto vrijedi za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate, ali ne vrijedi za otplate u obrocima i druga djelomična ispunjenja.”

Kad je riječ o pravnim osobama, koje najčešće plaćaju i mnogo skuplju komunalnu naknadu, rok je također tri godine.

Rok zastare od tri godine, osim za komunalne usluge vrijedi i za tražbine osiguravatelja iz ugovora o osiguranju. No, tražbine ugovaratelja osiguranja, odnosno treće osobe iz ugovora o osiguranju života zastarijevaju za pet, računajući od prvog dana poslije proteka kalendarske godine u kojoj je tražbina nastala.

Nakon isteka roka od tri godine zastarijevaju i tražbine zakupnine i najamnine, svejedno je li dogovoreno da se plaća povremeno, ili u jednom ukupnom iznosu. U istom roku zastarijeva i tražbina naknade štete. Ona se računa od dana kad je oštećenik doznao za štetu te tko je osoba koja je štetu učinila. No tu postoji i drugi rok, naime oštećenik mora u roku od pet godina od dana kad je šteta nastala podnijeti zahtjev za naknadom štete. Dakle, mogućnosti su brojne, istražite svoja prava prije nego platite nešto i informirajte se što plaćate.

Što ako dobijete rješenje o ovrsi

Dakle, ako dobijete rješenje o ovrsi za račune komunalne naknade koji su stariji od 3 godine, i kojima je prošlo tri godine od dospijeća, prigovor o zastari morat ćete učiniti sami. Naime, pravo potrošača je da uloži prigovor o zastari, na to vas neće niti moraju podsjetiti ni javni bilježnik niti sudac. Stoga, nakon što vam stigne rješenje o ovrsi u roku od osam dana, osobno ili poštom (preporučenom - kako bi imali dokaz kad ste poslali poštu), morate uložiti prigovor o zastari. Ako prođe više od toga istekao je vaš rok žalbe, i ovrha će “sjesti” na vaš račun, a pravne mogućnosti povrata novca nemate.

Više o zastarama pročitajte ovdje:

Građani, ne plaćajte zastarjele račune

Račun za struju nakon godine dana odlazi u zastaru

Ne padajte na ovrhe, provjerite je li račun za telefon u zastari

Zastarijevaju i računi za osiguranje

Račun za pričuvu zastarijeva nakon tri godine

Zastara poreznih obveza, ali i prava nakon tri godine

Komunalna naknada i doprinos - nije isto

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi i o vrijednosti obračunske jedinice – boda. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju: odvodnje atmosferskih voda, održavanju čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanju javnih površina, održavanju nerazvrstanih cesta, održavanju groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalni doprinos je novčano davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Prihod je jedinice lokalne samouprave, a plaća ga vlasnik čestice na kojoj se gradi građevina odnosno investitor. Za razliku od komunalne naknade, za koju redovito dobivate račune, komunalni doprinos plaćate jednokratno.

Komentari