Ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju: razlika je velika!

Kao što smo najavili u prethodnom broju Narodnog lista, kad smo donijelu upute o sastavljanju oporuke, na nedavno održanom predavanje "Kako sastaviti oporuku" kojeg je organizirala Podružnica Sindikata umirovljenika Hrvatske – Zadar, pravnik Milan Tomičić iz Pravnog savjetovališta SUH-a progovorio je i o ugovorima o dosmrtnom i o doživotnom uzdržavanju.

Pravni savjet

Liste čekanja za staračke domove sve su dulje, životni vijek svakog dana sve je veći, no mlađe generacije su vrlo često prezaposlene za preuzimanje brige o svojim djedovima, bakama, majkama, očevima. U našem društvu još uvijek vlada i negativni pogled na odlazak u starački dom, jer većina ipak želi provesti starost u vlastitom domu, stoga sklapaju ugovore o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Brigu o njima ne mora nužno preuzeti netko od članova obitelji, već to može biti potpuni stranac.

“Kad u svakodnevnom jeziku kažemo dosmrtno ili doživotno, razlika je zapravo jako mala, do kraja nečijeg života, ili do nečije smrti, ali između ta dva ugovora u konačnici razlika je zapravo velika.” - upozorava pravnik Tomičić, te nastavlja - “Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, odmah nakon solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika, davatelj uzdržavanja može prenijete vlasništvo nekretnine koja je predmet ugovora sebi u korist. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju, to se može učiniti tek kada uzdržavani umre, tj. dok je on živ nema prenosa prava vlasništva. To doslovno znači da kod ugovora od dosmrtnom uzdržavanju, odmah po solemnizacji ugovora davatelj uzdržavanja može prodati kuću čiji je vlasnik postao i iz nje iseliti uzdržavanog koji mu je tu kuću i dao, bez da mu itko išta može.”

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, u o ovakvoj formulaciji kakav je sad postoji od 2006., tj. tad je u sustav obveznog prava ušao ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, postojao je i ranije, ali nije imao ime. Sad se uređuje Zakonom o obveznim odnosima, tad je i ugovor o doživotnom uzdržavanju, prebačen iz Zakona o nasljeđivanju, u Zakon o obveznim odnosima.

“Nemojte dozvoliti da vam podvaljuju ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, ako već morate, sklopite ugovor o doživotnom uzdržavanju. Kod oba ugovora, jedna osoba se obvezuje da će uzdržavati drugu osobu, samo je pitanje kad se prenosi vlasništvo nad nekretninom. Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju preko noći možete ostati bez svega onog što ste stjecali tijekom godina.” - još jednom upozorava pravnik.

Nasljedstvo

Savjetuje svima, da uvijek kad im netko nudi neki ugovor, nega ga uzmu i prouče, pa čak i potraže savjet prije potpisivanja. Ako netko požuruje potpisivanje, to je najčešće sumnjivo. “Na posljedice sklapanja bilo kojeg ugovora trebao bi upozoriti javni bilježnik, ali moje iskustvo pokazuje kako ljudi budu uzbuđeni i često niti ne slušaju što im javni bilježnik govori.” - priča dalje Tomičić.

Priznaje kako se u praksi nagledao slučajeva zloupotrebe ugovora o dosmrtnom uzdržavanju: “Nemojte potpisati ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, učinite to nikada, pa ni onda, to zapamtite.

Pokazalo se kako oni koji nude ugovore o dosmrtnom uzdržavanju, žele vas najčešće preko noći opljačkati. Posebno mi je ostao slučaj majke koja je imala dva sina. Ona sama je imala problema s alkoholom, i jedan od sinova joj je dao da potpiše ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Već nakon 10-tak dana od potpisivanja, istjerao je brata i majku iz kuće i useljava ih u pomoćnu dvorišnu prostoriju i sebi prisvaja cijelu kuću. Po zakonu se ne može ništa je mu je majka kao vlasnica kuće dala to pravo, a on joj daje uzdržavanje premda tu uvjeti nisu adekvatni.” No dodaje kako sudska praksa ipak poznaje slučajeve kad je bilo evidentno da postoji nesrazmjer između između onoga što davatelj uzdržavanja daje i onoga što primatelje uzdržavanja daje. Tada sud može donijeti odluku da se ugovor revidira. Takav postupak će sud pokrenuti na zahtjev primatelja uzdržavanja.

Ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju vuku još jednu posljedicu, a to je ako roditelj s nekim od djece, ili s nekom trećom osobom, sklopu ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju na svu svoju imovinu, tad nema nasljeđivanje, tj. nasljednici ne mogu tražiti nužni dio. U ostavinu nakon smrti uzdržavanog ulazi samo imovina koja nije obuhvaćena takvim ugovorom.


UMIROVLJENICI PROTIV

Sindikatu umirovljenika Hrvatske uputilo je nedavno Ministarstvu pravosuđa inicijativu za ukidanje dosmrtnog uzdržavanja i pooštravanje uvjeta za sklapanje doživotnog uzdržavanja. Ističu kako im se svakodnevno obraćaju umirovljenici iznoseći brojne primjere zloporabe instituta uzdržavanja, jer su uzdržavane osobe nerijetko subjektima zloporabe, povrede dostojanstva, ponižavanja, prevara i zlostavljanja, zbog čega nerijetko slučajevi završavaju na sudu zbog povrede ugovornih obveza od strane davatelja uzdržavanja, koji zbog dugotrajnosti postupaka mnogi i ne dočekaju. Predlažu da se Zakonom o obveznim odnosima definira kao je prilikom ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju potrebno priložiti i suglasnost za sklapanje ugovora od strane nadležnog centra za socijalnu skrb prema mjestu boravišta primatelja uzdržavanja. Ugovor bez suglasnosti centra za socijalnu skrb je ništavan i ne proizvodi nikakve pravne učinke. Smatraju i kako davatelj uzdržavanja ne može istovremeno imati dva ili viša ugovora o doživotnom uzdržavanju.


PRAVNI OKVIR

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju uređeni su Zakonom o obveznim odnosima.

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje. Ako prema ugovoru o doživotnom uzdržavanju strane žive zajedno, pa se njihovi odnosi toliko poremete da zajednički život postane nepodnošljiv, svaka strana može zahtijevati od suda da raskine ugovor.Svaka strana može zahtijevati raskid ugovora ako druga strana ne ispunjava svoje obveze.

Umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegova bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu. Ne pristanu li na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje. Ako pak bračni drug i potomci davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, imaju pravo zahtijevati od primatelja uzdržavanja naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja.

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine.

Umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegove nasljednike, ako oni na to pristanu. Ne pristanu li na produženje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje, te su dužni vratiti primatelju uzdržavanja ono što je na temelju toga ugovora stekao davatelj uzdržavanja. Ako nasljednici davatelja uzdržavanja nisu u stanju vratiti ono što je na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju stekao davatelj uzdržavanja, dužne su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog. Ako nasljednici davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, oni imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja, no dužni su primatelju uzdržavanja vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano