Nemate novca za odvjetnika - zatražite besplatnu pravnu pomoć
Građanima se može pomoći pravnim savjetom ili sastavljanjem dopisa
Pravnu pomoć Zadranima pružaju i studenti Pravnog fakulteta u Splitu

Besplatna pravna pomoć u Hrvatskoj je uređena posebnim zakonom i omogućava svim građanima Hrvatske, kao i strancima pod određenim uvjetima, jednaka prava pred sudovima i javnopravnim tijelima, bez obzira imali novca za odvjetnike i sudske postupke ili ne.

Dakle, ukoliko nemate novca za skupe odvjetnike, a imate probleme koje morate riješiti putem suda, zatražite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć, bilo da se radilo samo o savjetu, sastavljanju dopisa ili pak zastupanju pred sudovima.

Još u vrijeme donošenja posljednje verzije zakona zapažen je trend povećanja zahtjeva za besplatnom pravnom pomoći, pa je tako 2009. bilo 3.848 zahtjeva, 2010. ih je bilo 4.209, sljedeće godine 5.526 te 2012. godine 7.068 zahtjeva. Prema nedavno podnesenom izvješću u prošloj godini broj zahtjeva popeo se na preko 10.000, točnije 2016. godine podneseno je 10.256 zahtjeva ili gotovo triput više nego li prije desetak godina.

Primarna i sekundarna pomoć

Od tolikog broja zahtjeva odobreno je njih 6.956, odbijeno 1.088, odbačeno 308, obustavljeno 494, proslijeđeno 83 a na dan 31. prosinca 2016. godine kad se izvješće zaključivalo, još 1.327 zahtjeva je bilo u postupku odlučivanja.

Najveći broj zahtjeva (1.163) podnesen je u gradu Zagrebu, slijedi Zagrebačka županija sa 938 te Osječko-baranjska sa 832 zahtjeva. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji, skupa s ispostavom Benkovac, prošle je godine zaprimio 311 zahtjeva za odobravanje pravne pomoći. Od toga je 240 zahtjeva usvojeno, 68 je odbijeno, odbačeno, obustavljeno ili proslijeđeno, dok su do 31. prosinca još tri zahtjeva bila u proceduri odlučivanja o njima.

Najveći broj zahtjeva za besplatnom pravnom pomoći u Zadarskoj županiji odobren je u postupcima iz obiteljskih odnosa (63), slijede ostali sudski postupci (42), stvarno pravo (28), ovrhe (26) te stečaj potrošača (8) i radni odnosi (2).

Prema vrstama postupka, najčešće se pomoć odobravala u postupcima iz obiteljskih odnosa (1.982), a u postupcima vezanim uz ovrhe i prisilne naplate odobreno je 493 slučaja. Zanimljiv je i podatak kako je u postupcima iz radnih odnosa besplatna pravna pomoć odobrena u samo 86 slučajeva, dok je za ostale sudske postupke koji se odnose na iznimno odobravanje sekundarne pravne pomoći, kad je takva potreba uvjetovana konkretnom životnom situacijom podnositelja zahtjeva, odobreno 532 zahtjeva.

Najveći broj odobrenih zahtjeva sekundarne pravne pomoći, u čak 4.906 slučajeva, odobrena je u obliku oslobađanja od plaćanja sudskih pristojbi. U 3.600 slučajeva radilo se o besplatnom zastupanju u sudskim postupcima, dok je u 2.079 slučajeva riječ o oslobađanju od plaćanja troškova sudskog postupka. Sekundarna pravna pomoć još je u 205 slučajeva pružena radi pravnog savjeta te po desetak slučajeva zaštite prava radnika pred poslodavcem i mirnog rješenja spora.

U registru pružatelja primarne pravne pomoći do kraja prošle godine bilo je upisano 55 udruga i tri pravne klinike, no nažalost niti jedna sa sjedištem u Zadarskoj županiji. Neke od njih svakako i djeluju na našem području, poput Saveza samostalnih sindikata Hrvatske koji imaju podružnicu u Zadru i drugih.

Ukupno je iz državnog proračuna udrugama i pravnim klinikama za projekte pružanja primarne pravne pomoću u prošloj godini dodijeljeno 694.413 kuna. Naknada za sekundarnu pravnu pomoć isplaćuje se odvjetnicima, tumačima i vještacima, a prošle godine na njih je utrošeno 2,1 milijuna kuna.

Kako ostvariti pravo

Pravna pomoć u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći podrazumijeva lakše ostvarenje prava pred sudovima i javnopravnim tijelima hrvatskih građana i stranaca, na način da im država u cijelosti ili djelomično pokrije troškove. To se radi u slučajevima gdje država uzima u obzir materijalni položaj i socijalne uvjete podnositelja zahtjeva, kako bi mogli ostvariti svoja prava bez ugrožavanja vlastitog i uzdržavanja članova svoje obitelji.

Pravnu pomoć u ovom smislu mogu koristiti hrvatski državljani, stranci na privremenom boravku i stranci na stalnom boravku pod uvjetom da i njihova država omogućuje isto hrvatskim građanima, te azilanti i oni u postupku traženja azila. Tui je i čitav niz drugih kategorija stranaca koji imaju pravo na pravnu pomoć, no veliku većinu besplatne pravne pomoći ipak ostvaruju hrvatski građani.

Pod primarnom pravnom pomoći podrazumijeva se pravni savjeti, zastupanje u postupcima, sastavljanje podnesaka te pravna pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju spora. Sekundarna pravna pomoć podrazumijeva isto kao i primarna, no nju umjesto udruga i sindikata pružaju isključivo odvjetnici, koji mogu pružati i primarnu pomoć. Pravnu pomoć u obliku pravnih savjeta i izraživanja podnesaka mogu pružati i tzv. pravne klinike, odnosno visoka učilišta.

Također, pod sekundarnom pravnom pomoći smatraju se i oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka, te oslobađanje od plaćanja sudskih pristojbi. Do besplatne pravne pomoći možete doći putem zahtjeva za istom i to podnesenom nadležnom uredu državne uprave prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva, osobno ili preporučenom pošiljkom.

Obrazac za podnošenje zahtjeva može se naći na internetskim stranicama Ureda državne uprave Zadarske županije ili u njihovim ispostavama u Benkovcu, Pagu, Biogradu, Obrovcu i Gračacu. U obrascu morate navesti podatke o podnositelju zahtjeva i članovima kućanstva, podatke o imovinskom stanju, vrstu pravne pomoći koju trebate te druge informacije koje bi mogle biti važne kod odlučivanja o zahtjevu.

Također, uz zahtjev za besplatnom pravnom pomoći morate potpisati i zasebnu suglasnost o dopuštanju uvida u imovinu i dohotku podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva. Nakon što podnesete zahtjev stvari dalje idu relativno brzo i Ured državne uprave o zahtjevu mora odlučiti u roku od 15 dana, nakon čega donosi i rješenje za ostvarivanje prava na pomoć. Ukoliko vas u rješenju odbiju iz nekog od razloga, protiv takvog rješenja možete podnijeti žalbu Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana.


Pravna pomoć u Gradskoj knjižnici

Besplatnu pravnu pomoć građanima pružaju i tzv. pravne klinike zagrebačkog i splitskog sveučilišta, pa se tako pomoć na ovaj način može dobiti i u Zadru. Naime, jednom mjesečno studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu dolaze u Zadar gdje u Gradskoj knjižnici primaju građane i pružaju im primarnu pravnu pomoć u obliku besplatnih pravnih savjeta i općih pravnih informacija.

Dakle, ukoliko imate neki pravni problem, nemate novaca za odvjetnika i vaš problem još nije došao do razine sudskog postupka, možete se raspitati oko termina kad studenti dolaze u Zadar, uz napomenu kako se termini za besplatnu pravnu pomoć ne održavaju preko ljeta te počinju tek u jesen. Kako nam kažu iz Gradske knjižnice, interesa građana itekako ima i studenti viših godina Pravnog fakulteta itekako imaju posla oko pravnih problema Zadrana.

Komentari

Najnovije

Iz ove kategorije

Zadnje komentirano